نمونه هایی خاص از عکس نوشته فوت مادر

انتخاب یک عکس نوشته فوت مادر برای پروفایلمان گاهی بغض فرومانده در گلویمان را آرام می کند . وقتی مادر می رود انگار می خواهی با همه داشته هایت سوگوار نبودن مادر باشی .اگر این روزها داغدار نبود مادرید یا می خواهید غم نبودن مادر را به کسی تسلیت بگویید و در جستجوی یک عکس نوشته فوت مادر برای تسلیت یا سوگواری هستید با تانما همراه شوید. ما بهترین های عکس نوشته فوت مادر را گردآوری کرده ایم

عکس نوشته فوت مادر برای تسلیت و سوگواری

عکس نوشته فوت مادر

تصویر نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر خاص

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

تصویر نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادرمتفاوت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای پروفایل

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر متفاوت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر فانتزی

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر با کلاس

کوهِ اندوهِ فراقت به چه حالت بکشد

حافظِ خسته که از ناله تنش چون نالیست

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر سوزناک

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته عزادار مادرم

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر غمناک

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر خاص

درد بی مادری

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر خاص

عکس نوشته فوت مادر

تصویر نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر زیبا

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند، بی شک کمر زیر بار هجرت مادر خم می کند، اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما، صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفته و آرزومندم روح پرفتوحش با حضرت علی علیه السلام و صالحین محشور شود

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر فانتزی

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر فانتزی

عکس نوشته عزادار مادرم

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر ادبی

عکس نوشته فوت مادر

تصویر نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادرغمناک

جات خالیه مامان

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر غمگین

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر غم انگیز

مهم نیست چه مقامی داشته باشی، چقدر ثروتمند باشی، چه سنی داشته باشی، مهم نیست … عالم باشی، دانشمند باشی، بی سواد باشی …مهم نیست مادرت چند سال داشته باشه… مهم فقط اینه، مادرت باید باشه که پشتت گرم گرم گرم باشه. اینکه میگن پشتت یهو خالی میشه همون موقعی هستش که مادر دیگه نیست. یتیم میشه آدم

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر خاص

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر شعر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر ادبی

یاد مادر به خیر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر ادبی

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر فانتزی

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر شعر

عکس نوشته فوت مادر برای سوگواری

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته غمگین فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر ادبی

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر ادبی

مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق

ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست

دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت

ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست

درد عشق ار چه دل از خلق نهان می دارد

حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته غمگین یاد مادر

عکس نوشته فوت مادر

یاد مادر به خیر

عکس نوشته فوت مادر

درد بی مادری

عکس نوشته عزادار مادرم

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای سوگواری

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر غمناک

عکس نوشته برای فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای پروفایل

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر شعر

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می کند

هر دلی را روزگاری عشق ویران می کند

ناگهان می آید و در سینه می لرزد دلم

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می کند

با من از این هم دلت بی اعتناتر خواست، باش

موج را برخورد صخره کِی پشیمان می کند؟

مثل مادر ، عاشق از روز ازل حسرت کِش است

هرکسی او را به زخمی تازه مهمان می کند

اشک می فهمد غم افتاده ای مثل مرا

چشم تو از این خیانت ها فراوان می کند

عاشقان در زندگی دنبال مرهم نیستند

دردِ بی درمان شان را مرگ درمان می کند

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

تصویر نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر کجا می نگرم روی تو پیاست هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادربا کلاس

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر غمناک

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر سوزناک

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود

گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود

محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان

کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود

او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته غمگین فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر زیبا

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته غمگین یاد مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد

داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد

از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای سوگواری

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر سوزناک

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر برای عرض تسلیت

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

ای کاش گذر زمان در دستانم بود:

آنوقت لحظه های با او بودن را آنقدر طولانی می کردم

که برای بی او بودن دیگر وقتی نمی ماند.

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته برای فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته فوت مادرخاص

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

یاس ها عطرشان را از بوی مادر به عاریت می گیرند. شبنم گل واژه اشک های است. شقایق دشتستان صبوری و هم آغوش پروانه ها است. صفای گل سرخ و نرگس عشق است. از همه گل ها زیباتر و از همه آن ها خوشبوتر است. به یاد درگذشته تان عطر همه گل های شکفته را نثار وجودتان می کنیم و تسلیت می گوییم.

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر غمناک

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر سوزناک

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

عکس نوشته فوت مادر

عکس نوشته تسلیت فوت مادر

اندوه از دست دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست. تنها یاد خداست که می تواند دل پر درد شما را تسلی بخشد. درگذشت مادر گرامی را به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحومه آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید