هر انسانی ذاتا دوست دارد قدرت طلبی را جذب کند  در بسیاری از موارد کانی به موفقیت دست پیدا کرده اند که روحیه قدرت طلبی داشته اند جالب است بدانید که در طی تحقیقاتی که صورت گرفته متوجه شده اند که رابطه ای بین قد انسان افرد قدرت طلب وجود دارد همچنین در تحقیقاتی آمده است که انسان هایی شوخ طبع هستند و راحت می خندند  افرادی قدرت طلب هستند.

قدرت طلبی

محققان بر اساس نتایج مطالعه ای جدید اعلام کرده اند که میان احساس قدرت و درکی که انسان از قد خود در ذهن دارد ارتباطی موجود است.محققان دانشگاه کرنل اعلام کردند تجربه ای فیزیکی وجود دارد که با احساس قدرت داشتن افراد در ارتباط است.

قدرت طلبی

تجربه ای فیزیکی وجود دارد که با احساس قدرت داشتن افراد در ارتباط است

 

به گفته محققان با وجود اینکه مطالعات نشان داده است افراد با ابهت در دستیابی به قدرت توانایی بیشتری دارند، این اولین باری است که مطالعه ای نشان می دهد قدرتمند بودن به افراد احساس قدبلند بودن می دهد و افراد قدرتمند واقعا این احساس را دارند.از این رو محققان احتمال می دهند که افراد صاحب قدرتی مانند ناپلئون بناپارت به دلیل اینکه خود را برتر از دیگران می دیده اند نمی توانسته اند باافراد معمولی که از نظرشان کوچک بوده اند، همدل بوده و همراهی کنند.بر اساس گزارش تلگراف، همچنین این احتمال وجوددارد که افراد کوتاه قد برای اینکه بتوانند از نظر فیزیکی نقص خود را جبران کرده و برتر از دیگران نشان دهند ،‌در طلب کسب قدرت باشند.

شوخی کردن نشانه قدرت طلبی است

محققان آلمانی در بررسی های خود متوجه شدند شوخی کردن نشان از قدرت طلبی انسان دارد و زمانی که یک نفر در یک جمع شوخی می کند که یک نفر در یک جمع شوخی می‌کند در حقیقت اعلام می‌کند که نسبت به دیگران برتری دارد.

قدرت طلبی

افرادی که خود را از نظر قدرت بالاتر می‌بینند معمولاً راحت‌تر اقدام به خنداندن دیگران می‌کنند.

محققان آلمانی در بررسی‌های خود متوجه شدند شوخی کردن نشان از قدرت‌طلبی انسان‌ دارد و زمانی که یک نفر در یک جمع شوخی می‌کند در حقیقت اعلام می‌کند که نسبت به دیگران از لحاظ اجتماعی و قدرتی در رده بالاتری قرار دارد و نسبت به دیگران برتری دارد.

هلگا کوتوف از دانشگاه فرایبورگ در این باره گفت: در صورتی که فردی توانایی خنداندن دیگران را داشته باشد در حقیقت دارای سطحی از قدرت کنترل دیگران می‌شود. این روش گاهی توسط افراد پیشرو و سلطه‌گر به کار گرفته می‌شود تا آن‌ها به این طریق نشان دهند مسئولیت اصلی در دست آنهاست و آ‌نها هستند که دارای قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت هستند.

او در ادامه گفت:

افرادی که خود را از نظر قدرت بالاتر می‌بینند معمولاً راحت‌تر اقدام به خنداندن دیگران می‌کنند.این افراد قدرت طلبی تهاجم و سلطه‌گری بیشتری هستند و دقیقا به همین دلیل استکه آنها در بسیاری از مواقع به خود اجازه می‌دهند دیگران را مسخره کنند و باعث خنده بقیه افراد شوند.شوخی کردن و خنداندن دیگران نشان می‌دهد شما توانایی اداره کردن و مدیریت داریدو می‌توانید کنترل وضعیت‌های گوناگون را به عهده بگیرید. دقیقا به همین دلیل استکه بسیاری از زنان در دهه ۶۰ از شوخی کردن و خنداندن دیگران سرباز می‌زدند زیرا به این طریق آنها به طور ناخودآگاه اعلام می‌کردند که توانایی مدیریت وضعیت را دارند در حالی که بسیاری از آنها این توانایی را در خود نمی‌دیدند.

قدرت طلبی

قد انسان و قدرت طلبی

 

همچنین بخوانید:

در حقیقت در گروه‌های دوستان و آشنایان معمولاً افرادی دست به شوخی کردن و خنداندن دیگران می‌زنند که در خود قدرت طلبی مدیریت را می‌بینند و می‌توانند کنترل افراد زیر دست خود را در دست بگیرند. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از افراد کم‌رو و افرادیکه بیشتر تمایل به تبعیت از دستورات افراد دیگر را دارند، معمولاً در بین دوستان خود زیاد حرف نمی‌زنند و خیلی به ندرت با دوستان خود شوخی می‌کنند.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید