مگان پورمر در مراسم گرمی

پرچم ایران در کنار پرچم آمریکا در لباس مگان پورمر هنرمند ایرانی_آمریکایی در مراسم گرامی، از حواشی پررنگ این مراسم بود. مگان پورمر روی لباسش نوشته بود: نه به جنگ با ایران!

لباس مگان پورمر در مراسم گرمی

لباس مگان پورمر در مراسم گرمی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید