نوشتن یک متن تسلیت سالگرد فوت فرزند کار چندان آسانی نیست چرا که هیچ تسلایی غم به جان نشسته از مرگ فرزند را آرام نمی کند . هستند پدران و مادرانی که سالیان سال غم هجرت فرزند خویش به سوگ می نشینند و از سوگ فرزند خود آب می شوند . اگر شما این روزها ناگزیرید که یک متن تسلیت فوت فرزند را برای دوستان یا آشنایانتان بفرستید با ما همراه شوید ما در تانما بهترین های متن تسلیت فوت فرزند را برای شما گردآوری کرده ایم .

تسلیت سالگرد فوت فرزند

پیام تسلیت شب سال فرزند

نمونه پیام تسلیت سالگرد فوت فرزند

نهال کوچکی زندگی ات را اجل ربود و حال سالی می گذرد و تو انتظار سبز شدن ، جوانه زدن و روییدن داری .مرگ جوانه ها سخت است آنگاه که فقط در رویا می توانی بیداری اش را ببینی و از او جز خاکی که زمانی پنجره روییدنش بوده است نمی بینی

می دانم که تجربه یک بهار ، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان بدون او چه قدر برایت سخت بوده است

آرام باش و بدان که بار دیگر در جهانی دیگر جوانه می زند.

شاید همگان ندادند اما از یک جای زمان زمستان باقی می ماند و من می دانم که از روزی که او رفت زمستان هزار ساله تو آغاز شد. بهار آمد اما تو لبخند مهربانی را که هر سال خانه دلت با آن شکوفا میشد را ندیدی . می دانم که این بهار که هیچ صدها بهار دیگر هم بدون او برایت بی معناست .

یادش گرامی

پیامک کوتاه برای سالگرد فوت فرزند

یک سال از غروب عزیز گذشت، دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت. یک سال از پرواز معصومانه اش گذشت،این یک سال را با یاد و بی حضورش، چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم و در فراقش چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که بر رخ دوید، هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم

دنیای بی او سخت تاریک است

یادش گرامی

مرگ فرزندتان اگرچه شاخه پرشکوفه درخت جانتان را از بوی گل تهی کرد اما از آنجا که گرمای عشق همیشه به ملکوت میل می کند، پرواز رایحه روح پاکش را به عالم قدس از اثر پاکی و تنزه او می دانم.

امید است صبوری کنید تا اندوه از زندگی شما کوچ کند.

پیام تسلیت سالروز فوت فرزند

خداوند اجر بی پایان به شما عطا فرمایدکه یک سال است فرزند عزیزتان را به آغوش خاک سپرده و صبورانه در سوگش نشستید. تسلیت ابزار روح آدمی برای ابراز رنج و اندوه است، تسلیت ما را پذیرا باشید.

سبک بالان به سهولت پرواز می کنند و فرزند پاک شما این گونه بود که پروانه روحش به اعلی علیین پرواز کرد. پرواز ملکوتی فرزند بزرگوارتان سیر در راه خداست و این باور اندکی از غم شما خواهد کاست. تسلیت ما را پذیرا باشید.

پیام تسلیت سالگرد فوت فرزند

می دانم حتی اگر یک سال یا چند سال هم بگذرد، داغ درگذشت فرزند فراموش نمی شود و عظمت هیچ صبری از وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهد، فقط کنار می آییم و یاد می گیریم به تلخی ها نیندیشیم. روحش شاد.

نو گلی پرورده بودم خاک از دستم ربود

آنچنان در بر گرفت انگار در عالم نبود

سال ها زحمت کشیدم تا گلم پرورده شد

ناگهان پیک اجل آن غنچه از دستم ربود

تسلیت سالگرد فوت فرزند

جمله های کوتاه سالگرد فوت فرزند

جامه تلخ بی او بودن گرد یکسالگی گرفت و ما 365 صبح را با غم نبودن او سپری کردیم . یادش و خاطراتش دلمان را تکان می دهد و او از دور غرق در رحمت پروردگار برایمان دست تکان می دهد و ما را به ساختن ، خندیدن و زندگی کردن دعوت می کند .

یادش گرامی

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است. دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است. روح فرزند عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

پیام و متن سالگرد فوت فرزند

یک سال از درگذشت فرزند تان سپری شده و ما هنوز یاد روزهای بودنش را عزیز می داریم و لحظه های سنگینی هجرانش را به سوگ می نشینیم .

یادش گرامی

ناگهان پرواز، ناگهان جدایی ابدی؛ اینست واقعیت زندگانی و تقدیر الهی جز صبر و شکیبایی و پذیرش مقدرات چاره ای نیست. ما را چگونه ممکن است به این راحتی تیرگی شب را در روشنایی روز و خزان را در بهار احساس کرد؟ ما دیدیم و پذیرفتیم. یک سال از فوت فرزند / عزیزتان گذشت. یادش را گرامی می داریم و به روح آسمانی اش سلام و صلوات می فرستیم.

متن و جملات سالگرد فوت فرزند

گذشته سالی و رویت ندیدیم
گلی از گلشن رویت نچیدیم

رسیده سالگرد تو ولی ما
به قدر سال ها محنت کشیدیم

یک سال از وداع ناباورانه اش گذشت !سالی که با تحمل هجرت تو مبدل به قرنی شد و چشمان خسته ما به امید بازگشت او مانند دو شمع سوخته جان، همچنان به راه است. اندوه رفتن او بسیار گران و درد فراقت طاقت فرساست و ما تنها با خاطره خوبیها و محبتهایش آن را تحمل می کنیم.یادش گرامی

پیام تسلیت سالگرد فوت فرزند

روزهای دلتنگی مان را

به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم

و سالگرد درگذشتش را با نثار فاتحه ای

به روح پاکش گرامی می داریم

فرزند میوه شیرین باغ زندگی است و چشم بستن بر سرو قامت او کاری دشوار و عظیم است اما از آنجا که مردان حق همواره در برابر مشیت پروردگار سر تسلیم می سایند، رجای واثق دارم که سینه جنابعالی که از عشق حضرت دوست پر است و از شهد تسلیم لبالب خواهد شد.

تسلیت سالگرد فوت فرزند

جمله های کوتاه سالگرد فوت فرزند

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنش،لحظه ها طی شد و مرد!و نگاهمان هر روز، باز هم با همه شوق، کوچه ها را پایید.

مثل آن روز که می آمد از دور دریغ!

دل ما در غم هجران او خوبترین، چه بگویم، چه کشید

آه یک سال گذشت

پیام تسلیت سالگرد فوت فرزند

سالی گذشت و باغ دلم برگ و بر نداشت

من ماندم و شبی که هوای سحر نداشت

متن غمگین و احساسی سالگرد فوت فرزند

درود بر انسان های خوب آنان که در اندیشه دیگران تصویر زیبا می نگارند

تا آنجا که یاد و خاطرش همواره در دلها می ماند.

اولین سالگرد غروب غم انگیز خورشید زندگی تان را

با همه دلتنگی ها و حسرت ها، تسلیت عرض می کنم.

جمله های زیبا در مورد سالگرد فوت فرزند

یکسال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیم

و در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آید

و دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم

ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما

و مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست

یک سال که هیچ، قرن ها می گذرد

یادت همه فاصله ها را بدرد

در تک تک اجزای تنم می مانی

جز آن که مرا مرگ، به یغما ببرد

پیام تسلیت سالگرد فوت فرزند

من پله های پشت بام را جارو کرده ام

و شیشه های پنجره را شسته ام.

آیا دوباره زنگ در، مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟

و اکنون نگاهم از شیشه گذشت،

به کوچه دوید و روی سنگ نوشته مزارت ایستاد،

آه یک سال تمام شد!

و دریغا که هیچکس جای خالی تو را در دل ما پر نکرد

تو به همراه قاصدکان سبکبال رفته بودی

و ما اینک چقدر تنها ماندیم

تسلیت سالگرد فوت فرزند

متن برای تسلیت سالروز درگذشت فرزند

یک سال می گذرد و می سوزیم و به هر جا می نگریم، خاطره ای از تو در خیال ما شکل می گیرد؛ یک سالی است که ثمره وجود خود را از دست داده ایم و نگاه پاکش را دیگر نمی یابیم. چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست و او خود نیست.

از آن همه امید از آن لبخندهای شیرین خوردنی از آن واژه های دلنشین شنیدنی یک سال است تنها به لبخندی در کنج قابی طلائی دل خوش کرده ایم

رحلت او نه تنها تو وخانواده ات بلکه داغی سخت را به دل همه ما نشاند

ما مانده ایم و حسرت صدا و نگاه و حضور مهربانی که رونق جان دلمان بود

...... عزیزم

امروز که قریب به یک سال از پرواز آسمانی فرزندت می گذرد به تو می گویم که ما نیز نبودشان را باور نکرده ایم

او هست جایی در همین حوالی نگاهمان می کند تا بی مهر بی منتش فرسوده و خمیده نشویم

روحش شاد

پیامک سالگرد فوت فرزند

یک سال است که شما عزیزتان را از دست داده اید. وقتی ما عزیزی را در این دنیا از دست می دهیم، فرشته ای در بهشت نصیبمان می شود که همیشه مراقب ماست. آرام خاطر باشید در اینکه فرشته ای دارید که الان برشما نظاره گرست. سالگرد درگذشت فرزند را تسلیت عرض می کنم.

جملات کوتاه برای سالگرد فوت فرزند

گذشته سالی و رویت ندیدیم

گلی از گلشن رویت نچیدیم

رسیده سالگرد تو ولی ما

به قدر سال ها محنت کشیدیم

متن کوتاه برای سالگرد فوت فرزند

یک سال می گذرد و می سوزیم و به هر جا می نگریم، خاطره ای از تو در خیال ما شکل می گیرد؛ یک سالی است که سنگ صبور خود را از دست داده ایم و نگاه پاکش را دیگر نمی یابیم. چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست و او خود نیست

در این یک سال روزها را چه غریبانه به شب رساندیم، فریاد را در سینه خفه کردیم و اشک را خوراک روز و شب کردیم. چه سخت است در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتن و تکیه گاهی مطمئن را از دست دادن! سالگرد درگذشت فرزند گرامیتان را تسلیت عرض می کنم.

متن برای سالگرد فوت فرزند

یک سال که هیچ، قرن ها می گذرد و یاد عزیزتان در تک تک اجزای جانمان می ماند. جز آن که مرا مرگ، به یغما ببرد. سالگرد وفات ایشان را تسلیت عرض می کنم.

چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی و ما چه بی قرار و ناباورانه دلمان تا ابد همیشه هوای آغوش گرم و پر مهرت را خواهد کرد و دلتنگ لحظه های با تو بودن خواهیم بود. سالگرد پرواز عزیز را تسلیت می گوییم.

جملات تسلیت سالگرد فوت فرزند

یکسال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش، سپری می کنیم و در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آید و دیگر نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فگردان را نمی بینیم ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما و مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست. سالگرد وفات را تسلیت عرض می کنم.

متن ویژه سالگرد فوت فرزند

مرگ موهبتی است الهی، که به قامت هر موجود زنده ای می نشیند
بشریت از این قاعده مستثنی نیست و ما نیز از آن غافل هستیم
چه سخت است باورش، تحملش، جدا شدنش و ندیدنش
ولی چه می شود کرد، باید در برابر مشیت الهی سر تسلیم فرود آورد
و فقط یاد و خاطرات او جاودانه در دل دوستدارانش باقی خواهد ماند
امید که در جوار رحمت پروردگار آسوده و آرام بیارامد و از آمرزش حضرت حق بهره مند شود

ای کاش رفتن عزیزتان را بازگشتی و فراق ایشان را صبری و دریای دردمان را مرهمی بود. یک / دو / سال پیش به صفای وجودش و امگرد به اعتبار نام نیکش می بالیم. اولین / دومین / مین سالگرد هجرت ابدی مرحوم را تسلیت می گویم. روحش شاد و یادش گرامی

جملات رسمی تسلیت سالگرد درگذشت فرزند

سالی گذشت و ما همه محزون آن شبیم

کز داغ جانگداز فراقش به سر زدیم

جانِ دلم به وسعت بیکران دریای مهر تو

در خون نشسته و در غم شناوریم

در سالگرد درگذشت فرزند گرامی تان سجده شکر به درگاه پروردگار فرود می آوریم که توفیق صبر بر مصیبت را به شما ارزانی داشتی. همواره به یاد انسانی هستیم که زیباترین های زندگی را در ذهنمان جاودانه ساخت.

تسلیت سالگرد فوت فرزند

متن برای پیام تسلیت سالگرد مرگ فرزند

این کهنه رباط را که عالم نام است آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی است که وامانده صد جمشید است قصری است که تکیه گاه صد بهرام است
نخستین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور، فرزند عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می کنم و برای شما و عزیزانتان صبری جمیل آرزومندم. یادش گرامی

اس ام اس تسلیت سالگرد فوت فرزند

بهار بی او سردترین زمستان سال است

او با رفتنش ثابت کرد که زمستان نخستین فصل است

در باورمان نمیگنجید که او برود و ما همه سال با زمستانی تاریک و تلخ سپری کنیم

غم یک ساله او در سینه ما داغ هزار ساله است

یادش گرامی

درگذشت فرزند گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می توان آن را باور نمود. می دانم که در این لحظات سخت، واژه ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند، اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید، باشد که قطره ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید