متن بزرگداشت فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال ۳۲۹ هجری قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی در روستای پاژ در شهرستان توس در خراسان متولد شد. نام او همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده می باشد. نام کوچک او را در بن مایه های کهن تر “حسن” نیز نوشته اند. پدرش از دهقانان توس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت. وی از همان زمان که به کسب علم و دانش می پرداخت، به خواندن داستان هم علاقه مند گردید.

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

همانگونه که در زندگی نامه فردوسی آمده است، آغاز زندگی او هم زمان با گونه ای جنبش نوزایش در میان ایرانیان بود که از سدهٔ سوم هجری شروع شده و دنباله و اوج آن به سدهٔ چهارم رسید و گرانیگاه آن خراسان و سرزمین های فرارود بود.

روز بزرگداشت فردوسی

روز یزرگداشت فردوسی

کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شده است. شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی بوده اند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پایهٔ شاهنامه ابومنصوری از زمان ۳۰ سالگی فردوسی میدانند

شاهنامه پرآوازه ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگترین نوشته های ادبیات کهن پارسی است.

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایهٔ نوشتار ابومنصوری در حدود سال۳۷۰ هجری قمری شروع کرد و سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ سپندارمذ سال ۳۸۴ هجری قمری (برابر با ۳۷۲ خورشیدی) با این بیت ها به انجام رساند:

سر آمد کنون قصهٔ یزدگرد به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار به نام جهان داور کردگار

بزرگداشت فردوسی

بزرگذلشت فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :
کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.
سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است.[هر سال در این روز آیین های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار می شود.

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم
ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :
کسی به فرجام زندگی آگاه نیست، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

حکیم فردوسی

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندک اند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمودو از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد(حکیم ابولقاسم فردوسی )

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

حکیم فردوسی

شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ
بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل .

فردوسی امین بود حافظ زبان ثمین

بود حکیم و کرد شروع به گفتن اسرار زمین .

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است.

دوستت دارم ای بزرگوار
تویی یاور و حامی شعر و حماسه
ای کاش بودیم و می بوسیدیم دستت را ای حکیم .

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است
سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است .
امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

احسنت و زه ای نگار زیبا
آراسته آمدی بر ما
امروز به جای تو کسم نیست
کز تو به خودم نماند پروا
روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نمایم

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

حکیم فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

حکیم فردوسی

اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است
روز بزرگداشت فردوسی بر شما مبارک باد

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

25 اردیبهشت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را به همه ایرانیان تبریک می گویم
زادروز آن یگانه عالم داستان و حماسه فارسی را به دوست دارانش تبریک می گویم

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی


تولد حاکم ادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی را به دوست داران شعر و حماسه فارسی تبریک و شاد باش

خرد برترین هدیه الهی است .خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی


تا کی کمر و کلاه و موزه
تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم
بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم
با تو چکنم به جز مدارا

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی


روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را
باز آبی بر زن آن روی جهان افروز را
باز بر عشاق صوفی طبع صافی جان گمار
آن دو صف جادوی شوخ دلبر جان دوز را
روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض مینماییم

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

پس ازمرگ نفرین بود برکسـی
کزو نام زشتی بماند بسی
فرار سیدن روز بزرگداشت فردوسی بر شما تبریک میگوییم

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور آزاد و آباد بود
روز بزرگداشت فردوسی تبریک

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید

ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی :

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

حکیم فردوسی خردمند :

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

متن ادبی روز بزرگداشت فردوسی'

روز بزرگداشت فردوسی

متن تبریک روز بزرگداشت فردوسی'

روز بزرگداشت فردوسی

عکس نوشته مناسب روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

عکس پروفایل مناسب روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

عکس نوشته 25اردیبهشت

روز بزرگداشت فردوسی

عکس پروفایل 25 اردیبهشت

روز بزرگداشت فردوسی

عکس نوشته خاص روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

عکس پروفایل جالب روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

تصویر نوشته روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

عکس نوشته روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

تصویر پروفایل روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

'عکس پروفایل روز بزرگداشت فردوسی

روز بزرگداشت فردوسی

زاد روز فردوسی'

روز بزرگداشت فردوسی

سالروز فردوسی'

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
گالری تصاویر
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید