مخفیانه از  یک رابطه شیطانی

دختر جوانی  که در طی یک دوستی خیابانی  با مرد جوانی آشنا  می شود  بعد از چند بار ارتباط و رفت آمد با او مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد ، و این آزار و اذیت در حالی بوده است  که  مرد  به طور مخفیانه از او فیلم برداری می کرده است.

پس از آن که دختر جوان رابطه اش را با متهم قطع کرد وی ماجرای فیلم  برداری مخفیانه از رابطه شیطانی رابر ملا کرد. در حالی که روز به روز فشارهای مرد شیطان Evil صفت بر دختر جوان برای تن دادن به خواسته هایش بیشتر می شد دختر جوان خواستار دستگیری متهم شد.

با ارجاع شکایت به شعبه 233 دادسرا دستور بازداشت مرد جوان را صادر کرد. پس از دستگیری در بازبینی سیستم های رایانه ای موجود در خانه مجردی متهم فیلم ها یی که مخفیانه از طعمه خود گرفته بود نیز کشف شد.

  

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید