کودک آزاری در تعمیرگاه موتور 

این روزها پرونده دیگری از آزار و اذیت کودکان بر روی میز پلیس تهران است و پلیس تهران در تعقیب سه مرد افغان است که در تعمیرگاه موتور پسر بچه ها را به تله شیطانی می انداختند و آزار می دادند.

 رسیدگی به این پرونده از 15روز قبل به دنبال شکایت یک مرد جوان در دستور کار پلیس جنوب تهران قرار گرفت. مرد جوان گفت: دیروز پسر 7ساله ام وقتی از مدرسه به خانه برگشت حال و وضع آشفته ای داشت. وقتی با او صحبت کردم متوجه شدم چند مرد جوان او را به یک تعمیرگاه موتور کشانده و آزار داده اند.
در حالی که رسیدگی به این پرونده آغاز شده بود دومین شکایت مشابه به پلیس رسید. شواهد نشان می داد در این پرونده نیز یک پسر بچه در دام سه مرد افغان افتاده و در تعمیرگاه موتور مورد آزار قرار گرفته است. پلیس به تعمیرگاه مورد نظر رفت اما هیچ ردی از مردان افغان به دست نیاورد. شواهد نشان می داد آنها به مکان نامعلومی گریخته اند.

در حالی که دو پسرخردسال به پزشکی قانونی معرفی شده اند پرونده این ماجرا به شعبه 12 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و پلیس در تعقیب سه متهم متواری است.

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید