برای انتخاب اسم دختر با ب در ادامه لیستی از اسامی دخترانه با ب به طور کامل ارائه شده است که معنی آن ها نیز در مقابلشان دیده می شود که در انتخاب درست اسم فرزند شما می تواند تا حدی کمک کننده باشد.

اسامی دخترانه مذهبی با ب


 • بَرکت: فراوانی و بسیاری و رونق؛ خجستگی، یمن، مبارك بودن؛ نعمت های موجود در طبیعت، چنان که نان.
 • بَصیرا: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
 • بَصیرت: بینایی؛ (به مجاز) آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در نظر داشتن، آگاهی و دانایی؛ (در تصوف) نیروی باطنی که سالک با آن حقایق و باطن امور و اشیا را در می یابد.
 • بُشری (بشرا): بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه های قرآنی
 • بِلقیس: ملکه شهر سبا که در روایات نام همسر حضرت سلیمان (ع) است (پیشینه و ریشه نام بلقیس به درستی دانسته نیست، برخی آن را برگرفته از واژه احتمالا یونانی pallaxis، به معنای دختر باکره یا همخوابه دانسته اند و برای آن معادل هایی در زبان های آرامی و عبری برشمرده و بعضی ریشه یونانی آن را به معنای نوعی آلت موسیقی دانسته اند و معادل هایی در زبان سومری، اَکَدیِ بابلی و لاتین برای آن برشمرده اند. همچنین برخی بر این عقیده اند که نام بلقیس از واژه اوستایی pairika در دوره هخامنشیان است که بعدها در فارسی به صورت پری درآمده است. در هر صورت اینان متفق اند که این واژه وارد زبان عبری شده و در عربی به صورت بلقیس درآمده است.
 • بِنت الهدی: دختر هدایت شده
 • باقیه: (مؤنث باقی)، عمل صالح؛ آن که یا آنچه وجود دارد، موجود؛ پاینده، پایدار
 • بتول: کسی که از دنیا منقطع شده است و به خدا پیوسته است؛ زن بریده از دنیا برای خدا؛ لقب حضرت فاطمه(ع).
 • بسمه: نام دختر اسماعیل (ع)
نام دخترانه با ب

نام دخترانه با ب

اسامی دخترانه ایرانی با ب


 • باستیان : بردبار، شکیبا
 • بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
 • برسومه : برسم، شاخه های گیاه
 • برومند : خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
 • بنفشه : نام گلی است
 • به آفرید : آفریده بهتر، نام دختر کی گشتاسب
 • به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
 • به آفرین : نیک آفریده شده
 • بهار : نخستین فصل سال
 • بهاره : از آن بهار
 • بهدخت : نیک ترین دوشیزه
 • بهرخ : نیک چهره
 • بهرو : نیکو چهره
 • بهشت : پردیس، بهترین
 • بهگل : نیکوترین گل
 • بهناز : نیکوترین کرشمه
 • بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
 • بهین : بهترین، نیکوترین
 • بوته : گیاه، ساقه جوان
 • بوستان : باغ پر گل
 • بی تا : یکتا، بی مانند
 • بینا : روشن، دل آگاه

اسامی دخترانه قرآنی با ب


 • بشری : بشارت ، مژده ، از القاب قرآن (بشارت برای مومنین)
اسامی دختر با ب

اسامی دختر با ب

اسامی دخترانه امروزی با ب


 • بَرفین: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره
 • بَصیرا: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
 • بُشرا: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه های قرآنی
 • بارلی: بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
 • بهارین: منسوب به بهار، بهاری
 • بِهشید: تابناک و دارای فروغ و روشنایی
 • باران: قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
 • بهارا: بهار
 • بهارک: به معنای مانند بهار، همچون بهار؛ (به مجاز) زیبا با طراوت
 • بهارگل: گلی که در بهار می روید.
 • بهارناز: موجب فخر و نازش بهار

اسامی دخترانه کوتاه با ب


 • بهی: خوبی، نیکی، نیکویی
 • برگ: به ضم ب، ابرو

اسامی دخترانه خارجی با ب


 • برلیان berelian : الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد.
 • بتی (Betty): بتی شکلی از نام الیزابت است و قدمت آن به قرن هجدهم بر می گردد.
 • باربارا(Barbara): باربارا نامی یونانی به معنای زن خارجی است.
 • بنیتا : دختر بی همتای من بنیتا در نام های خارجی : بنیتا با تلفظ BEH-Niy-Taa یک اسم دخترانه لاتین
 • بنیا :( ریشه عبری ) به معنی تو فرزند منی
 • بتسابه : ( ریشه عبری ) به معنی سوگند
 • برندا (Brenda): احتمالا این نام شکل کوتاهی از نام مشتق شده از یک برند قدیمی است. محبوبیت این نام در کشورهایی که به زبان اسکاتلندی صحبت می کنند بی شک به خاطر شباهت آن به برندان است

اسامی دخترانه ترکی با ب


 • بارلی: بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
 • بی بی گل: بی بی (ترکی) + گل ( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان مسن
 • بالی: (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی
 • بی بی ماه: بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)
 • بی بی ناز: بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده ،بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)،
 • بیگم: خانم، بانو، خاتون، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنان منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان
اسامی دخترانه با ب

اسامی دخترانه با ب

اسامی دخترانه لری با ب


 • برگام؛ به ضم ب، به معنی ابروهایم

اسامی دخترانه کردی با ب


 • باروشه: بادبزن
 • بژیو: مایه زندگی، قوت
 • بشدار: شریک، سهیم
 • باسکار: قدرتمند، توانمند در بحث و استدلال
 • بازور:نام پرنده ایی کوچک خاکستری رنگ
 • بالین: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
 • باوان: خانه ی پدری؛ جگر گوشه و عزیز
 • بانواز: باخبر ساختن مردم با صدای بلند
 • بیریوان: شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می دوشد.
 • بریا:واژه ایکاش
 • بیکژ: صاف ، هموار
 • بیژه: خالص ، ویژه
 • بازو: نام آهنگی
 • بژول: نگا «برژانگ»
 • بژوین:نگا «بژوار»
 • باوند:اصیل ، خانوادهایی معروف از کردها که در شمال ایران حکومتی پایه ‏نهادند.
 • بتین:قدرتمند، پرحرارت
 • بچکول: کوچک
 • باژوران:جنوبی ها ، طایفه ایی از کردها
 • باژیر:شهر
 • بایخ: پایداری، ارزش، قدر
 • باوان: خانه ‏پدری ، بابان
 • باوشین: بادبزن ، پنکه
 • باشن: خوب است. عالی است.
 • باژیلان: محل وزش باد ، قبیله ایی از کردها که در اطراف خانقین سکونت دارند
 • باستینگ: گل نو شکفته
 • باشیلا: خانه ‏به ‏دوش
 • بریار: قرار، عهد
 • بشکو: شرکت سهامی
 • بفران: معصوم و روپاک مانند برف
 • بفرانبار:هنگام باریدن برف، نام اولین ماه زمستان، دی ماه
 • باکوت: میوهایی که ‏توسط باد ریخته باشد
 • باوین: صاحب ، از قبایل پراکنده کرد.
 • بتمان:نام رودخانه ای در کردستان
 • بختان: بد شانسی
 • بختوان: مدینه ‏فاضله
 • باغان:چند باغ میوه که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند.
 • بزان:شکست دهنده،نام روستایی
 • بزین:نگا «بهزان»
 • بژدار: سهامدار، شریک
 • بژن: قد و بالا
 • بالین: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
 • بانواز: باخبر ساختن مردم با صدای بلند
 • بلواژ: آبگینه
نام های دختر

نام های دختر

اسامی دخترانه گیلکی با ب


 • برفانک، پرنده ای از انواع سهره.
 • برفانو، برفانک
 • برفین، برفانک
 • بی بی، کرم ابریشم.
 • بینه، گیاه معطر، نعنا.

اسامی دخترانه مازنی با ب


 • بدری
 • به مونی: به مانند

اسامی دخترانه فرانسوی با ب


 • برلیان: الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد
 • باستیان: قلعۀ مخصوص نگهداری ابزار جنگی

اسامی دخترانه گل با ب


 • بنفشه : همیشه به یاد من باش
اسم های دخترانه

اسم های دخترانه

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید