برای این که برای فرزند خود بتوانید یک اسم مناسب انتخاب کنید لازم است تا با لیستی از اسامی و معنای آن ها آشنایی داشته باشید. اگر به انتخاب اسم دختر با ت علاقه مند هستید، در ادامه اسامی دخترانه با ت ارائه شده است که در مقابل نام دخترانه با ت، معنای آن نوشته شده است.

اسم دختر با ت

اسم دختر با ت

اسامی دخترانه با ت


 • تابا : طاقت، پیچ و تاب زلف، فروغ، تابنده، تابان
 • تابان : دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
 • تابان چهر : آن که چهره ای روشن و درخشان دارد.
 • تابان دخت : مرکب از تابان (درخشان) + دخت (دختر)
 • تابان رخ : تابان چهر
 • تابانروی : دارای روی درخشان
 • تابان گل : مرکب از تابان (درخشان) + گل
 • تابان مهر : خورشید تابان، خورشید درخشان
 • تابش : نورافشان
 • تابناک : جذاب، روشن و درخشنده
 • تابنده : آنچه می تابد و نورافشانی می کند، درخشان.
 • تاتیانا : تاتینا، پرنده شکاری
 • تاتینا : پرنده ای شکاری
 • تاج آفرین : آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
 • تاج بانو : ملکه، شاهزاده خانم.

اسامی دخترانه ایرانی با ت


 • تاج بی بی : ملکه، شاهزاده خانم
 • تاج خاتون : ملکه، شاهزاده خانم
 • تاج دخت : تاج (کلاه پادشاهی، افسر) + دخت (دختر)
 • تاج گل : آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا
 • تاج ماه : آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
 • تاج مهر : آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا
 • تارا : ستاره، کوکب، مردمک چشم.
 • تارادخت : دختر ستاره، دختر چون ستاره، (به مجاز) دختر زیبا، صاحب حسن و کمال
 • تارادیس : مانند ستاره
 • تاژ : لطیف، نازک، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشدادی
 • تافته :گداخته، درخشنده و تابناک، روشن، نوعی پارچه ابریشمی
 • تاک آفرین :مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده).
اسم دخترانه با ت

اسم دخترانه با ت

اسامی دخترانه امروزی با ت


 • تاکدخت :مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر)
 • تالین : پایتخت کشور استونی، برکناره ی جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمده ی دریای بالتیک.
 • تانیا : در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند، در کردی به معنی دختر تنها، در گویش خراسانی به معنی توانستن، درفرانسه یعنی شهبانوی مهربان، در ترکی آشنا و آشنایی
 • تَرانه : هرنوع شعر یا سخن معمولًا موزون که با موسیقی خوانده شود، قطعه آوازی، هر صدایی که حالت موسیقایی داشته باشد.
 • ترگل : گل تازه و شاداب
 • تِرمه : نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقشهای بته جقه، اسلیمی، و مانند آنها که معمولًا از آن، جانماز، بقچه و لباس تهیه می کنند.
 • تُرنج : بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح های اسلیمی و گل و بوته ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می رود.
 • ترنگ : آواز تارهای ساز، صدای زه کمان هنگام تیرانداختن، قرقاول، خوش و زیبا
 • ترنیان : سبدی که از شاخه های بید می بافند
 • ترنم : خواندن شعر و ترانه و زمزمه کردن یک نغمه و آواز
 • تروند : میوه تازه رسیده، نوبر
 • تلکا : در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
 • تَمنا : آرزو؛ خواستن چیزی معمولًا همراه با فروتنی و تواضع.
 • تندر : تن (فارسی) + در (عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.
 • تَندیس : مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.

اسامی دخترانه کوتاه با ت


 • تنسگل : نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
 • تنی : در گویش مازندران شکوفه
 • تنی نار : در گویش مازندران شکوفه انار
 • توتیا : از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می کنند.
 • توراندخت : (توران+ دخت = دختر)، دختر تورانی؛ نام دختر خسرو پرویز که بعد از شیرویه به شاهی رسید.
 • توری : گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد.
 • توسا : توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
 • توسکا : توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
 • توکا : پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ
نام دختر با ت

نام دختر با ت

 • تهمینه : منسوب به تهم؛ نیرومند قوی؛ همسر رستم، دختر شاه سمنگان و مادر سهراب.
 • تیبا : عشوه، فریب، بازیگوشی، به زبان زند و پازند آهو را گویند.
 • تیراژه : رنگین کمان، قوس و قزح، طوق بهار
 • تیسا : در گویش مازندران خالص
 • تیساگل : گلِ خالص
 • تیساناز : در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا)
 • تینا : الهه عشق و به معنی ناز و ادا ( عاشق نوازش ) است، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.
 • تیناب : آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا
 • تیهو : پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن.

اسامی دخترانه مذهبی با ت


 • تالیا : معنی: (تالی + الف اسم ساز) (به مجاز) یعنی دختر دوم، تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی، در اساطیر یونانی الهه موسیقی و رقص، دختر شاه خدایان زئوس و الهه خاطرات منه موزین است.
 • تامارا : معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع).
نام دخترانه با ت

نام دخترانه با ت

اسامی دخترانه قرآنی با ت


 • تبرّک : معنی: مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ برکت گرفتن.
 • تسنیم : معنی: از ریشه ی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ طبق روایات نان چشمه ای در بهشت.

اسامی دخترانه ترکی با ت


 • تامیلا : بخشنده
 • تانسو : تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی
 • ترکان : در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه - تلفظ صحیح این اسم: " Tar-kān "
 • ترلان : پرنده ای از خانواده باز شکاری.

اسامی دخترانه لری با ت


 • تیارا : اسم تیارا یعنی روشنی چشم اسم دختر و پسر، چشم آرا و زیبا
 • تیام : یعنی به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد. اسمی پسرانه و دخترانه
 • تُرنه (torne)
 • تِی گل : یعنی کنار گل
 • تی گل : یعنی چشم گل
 • تی ناز : یعنی چشم ناز
 • تیدا : یعنی چشم مادر.

اسامی دخترانه کردی با ت


 • تَوار: پرنده؛ نوعی ریسمان؛ نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس
 • ترلان: زیبا؛ نام نوعی اسب است.

اسامی دخترانه گیلکی با ت


 • تاگیره، از سبزی های صحرایی و خورشتی.
 • تال، از گیاهان شبیه به نیلوفر.
 • تاله، هوس، میل.
 • تایه، ابریشم تابیده.
اسم دخترانه زیبا با ت

اسم دخترانه زیبا با ت

 • ترمی، مه
 • تلایه، صبح خیلی زود.
 • تورنگ، قرقاول.

اسامی دخترانه مازنی با ت


 • تونْگْ، النگو، از انواع درختان شمال
 • تونگوله (تونگولی)، تلنگر.
 • تی تی، گل، شکوفه.
 • تی شین (تی شینا)، مال تو

اسامی دخترانه گل با ت


 • تابان گل : مرکب از تابان (درخشان) + گل
 • تاج گل : آن که چون تاجی در رأس گل ها است، زیبا
 • ترگل : گل تازه و شاداب
 • تَنَسگُل : نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
 • تیساگل : گلِ خالص
 • تحفه گل : تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند
 • تی تی گل : مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
اسم دخترانه قشنگ با ت

اسم دخترانه قشنگ با ت

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید