دخترها نور زندگی هستند و هر پدر و مادری در مقابل انتخاب بهترین نام برای نور زندگی خود مسئول است. برای این که بتوانید بهترین نام دختر را انتخاب کنید لازم است تا مشخص کنید که به دنبال چه نوع اسمی هستید. اگر انتخاب شما، اسم دختر گیلکی می باشد باید بگوییم که لیستی از اسم دخترانه گیلکی قشنگ در ادامه ارائه شده است. انتخاب یک اسم دخترانه گیلکی شیک و اسم دخترانه گیلکی زیبا از لیست زیر ساده تر خواهد بود چرا که معنی اسامی نیز در مقابل آن آورده شده است.

اسم دختر گیلکی با الف


 • آبچین، کاغذهای شفاف و بسیار نازک رنگی.
 • اَرسو، اشک (غم و شادی)
 • آکوله، از انواع برنج.
 • الیزه، اسم مکان، محلی در رودبار.
 • آمله، دختر اشتاد دیلمی که بنای شهر آمل منسوب به اوست.
 • آموج، آموخته، خوگرفته.
 • آمولای، پروانه.
 • انگاره، تهیه و تدارک.
 • ایاز، شبنم.
نام دخترانه گیلکی

نام دخترانه گیلکی

اسم اسم دختر گیلکی با ب


 • برفانک، پرنده ای از انواع سهره.
 • برفانو، برفانک
 • برفین، برفانک
 • بی بی، کرم ابریشم.
 • بینه، گیاه معطر، نعنا.

اسم دخترانه شمالی با پ


 • پاپلی، پروانه.
 • پامچال، گل معروف.
 • پَرزَه، آهو.
 • پورسو، پرنور.
 • پیتونَک، پونه، گیاه معطر.
 • پیندِره، گیاه دارویی، پنیرک.
نام دختر گیلکی

نام دختر گیلکی

اسم گیلگی دختر با ت


 • تاگیره، از سبزی های صحرایی و خورشتی.
 • تال، از گیاهان شبیه به نیلوفر.
 • تاله، هوس، میل.
 • تایه، ابریشم تابیده.
 • ترمی، مه
 • تلایه، صبح خیلی زود.
 • تورنگ، قرقاول.
 • تونْگْ، النگو، از انواع درختان شمال.
 • تونگوله (تونگولی)، تلنگر.
 • تی تی، گل، شکوفه.
 • تی شین (تی شینا)، مال تو.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با چ


 • چاپلا، کف زدن از روی شادمانی.
 • چرین، از پرنده گان.
 • چمپا، از انواع برنج، خوش بو.
 • چولی، چکاوک.
 • چیره، چهره، رخسار.

چیری، از انواع سهره.

نام دخترانه گیلکی با خ


 • خوجیر، خوب.
 • خورتاو، مشرق، زمین رو به آفتاب.
 • خورتو
 • خورته
 • خوری سو، اسم تاریخی، خواهر امیره ساسان گسکری فرمان روای گیلان. معشوقه و همسر شرفشاه دولایی، شاعر گیلکی سرای قرن ۸ ه.ق. نور و اشعه خورشید.

نام دختر گیلکی با د


 • دوجین (دوجینا)، دست چین، انتخاب. الف پایانی دوجین، به احتمال زیاد پسوند نسبت است. «ا» یکی از پسوندهای معروف نسبت در گیلکی است.
 • دیل زنش، مطابق میل و دل خواه.
 • دیل سوج، دل سوز
 • دیل سوجه
 • دیلمای، زن دیلمانی.
نام دختر گیلکی خاص

نام دختر گیلکی خاص

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ر


 • راپا، منتظر.
 • رافا
 • راکه، چوب نازک و قابل انعطاف، ترکه.
 • رمش، پرچین اطراف مزارع و باغ ها.
 • روجا، ستاره.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با ز


 • زرج، کبک.
 • زرکا، از انواع مرغان آبی.
 • زفه، جوانه درختان.
 • زیبه، از پرنده گان.

اسم گیلگی (شمالی) دختر با س


 • ساره، ستاره.
 • سِچومه، سیاه چشم.
 • سَلَمبار، چشمه ای گوارا در اشکورات.
 • سوجان، سوزان.
 • سونه، توت وحشی.
 • سیتکا، مرغ مینا.
 • سیتی، سار.
 • سی ده، اسم تاریخی، زن فخرالدوله بویه ای و خواهر شهریاربن قارن.
 • سیکیه، از پرنده گان صحرایی.
 • سیمبر، میدان دلگشا و مصفا.

اسم دخترانه گیلکی خاص با ش


 • شامار، ملکه، بهترین مادر.
 • شاناز، اسم تاریخی، شاهزاده خانمی از آل بویه.
 • شروین دخت، اسم تاریخی.
 • شوروم، مه صبحگاهی.
 • شوماهان، اسم تاریخی.
 • شیشک، ستاره پروین.
نام دختر گیلکی شیک

نام دختر گیلکی شیک

اسم دختر گیلکی با ف


 • فازومّا، نوعی رقص، حرکات زیبای پیش از کشتی گیله مردی.
 • فرنگ، سنجاقک.

اسم دختر گیلکی با ک


 • کاس مار، مادر (دختر) زاغ چشم.
 • کاکوله، از پرنده گان.
 • کرماج، نوعی گل پامچال که در اطراف درفک می روید.
 • کیاتاج، از اسمهای تاریخی.
 • کی شین (کی شینا)، مال که؟
 • کیشیم، از مرغان دریایی.

اسم دختر گیلکی با گ


 • گول چیره، گل چهره.
 • گول ناز، نوعی گل، گلی که نازنین و زیباست.
 • گِئسه، گیسو.
 • گِئشه، عروس، عروسک
 • گیلا، مخفف گیلان، گیل دختر، دختر گیلانی
 • گیلار، از انواع مرغان دریایی.
 • گیلان، گیلان
 • گیلان تاج، تاج سر گیلان.
 • گیلان دخت، دختر گیلان.
 • گیل سو (گیلی سو)، روشنایی گیل (دختر)
 • گیلی، دختر گیلک.
 • گیل یار (گیلی یار)، یار گیل، همسر گیل.
 • گیل ناز اسم دختر گیلکی به معنی زیباروی مردم گیل ؛ موجب فخر و مباهات مردم گیل؛ مشابه اسم الناز که به معنی موجب فخر و مباهات ایل معنی می شود و البته اسم دختر ترکی با ا است.

اسم اسم دختر گیلکی با ل


 • لیجار، نیزار، محل رویش نی.
 • لیرو، گلی زردرنگ با ساقه بلند و بسیار معطر (اشکورات)
 • مارخو، دوست دار مادر، متکی به مادر.
 • ماسو، روشنایی ماه.
 • مانگه دیم، ماه رو، ماه رخ؛ معادل ماه رخ (اسم فارسی) و آیرخ (اسم ترکی)
 • مرجانی، گل مریم.
 • مرخه، دانه ها و مهره های رنگی و تزیینی.
 • مریم گوله، گل مریم.
 • منگه تاو، مهتاب.
 • مورجانه، جوانه.
 • مورواری، مروارید.
 • میجام، اسم تاریخی، زن ماکان (به روایت ابن اسفندیار)
 • میجان، جان من.
 • میجنک، مژگان.
 • میجی، مژگان.
 • میشیم، بنفشه وحشی.
 • ملیجه، گنجشک.
نام دختر گیلکی زیبا

نام دختر گیلکی زیبا

اسم اسم دختر گیلکی با ن


 • نأجه، به معنی آرزو.
 • نازِگول، نازگل
 • نسا (نسو)، جنگل همیشه سایه، سمت رو به سایه. [Nasaa یا Nasum در لغت به معنی جهت جغرافیایی حنوب می باشد.]
 • نوشْکْ، از پرنده گان کناره مرداب و نیزار.
 • نیلو، اسم مکان، اشکورات.
 • نیناکی، مردمک چشم.
 • نینای، عروسک.

اسم دخترانه گیلکی با و


 • وارن بو، از گیاهان معطر و دارویی، بادرنگ بویه.
 • وارش، باران.
 • واهیلا، بی قرار، بی تاب، رسوا.
 • وسمار، مادر (دختر) بس است. آخرین دختر باشد.
 • ووشه، خوشه.
 • وزگه، جوانه.

اسم دختر گیلکی با ه


 • هَرای، گریه، فغان.
 • هیلَک، تکمه های فلزی که زن ها به پیراهن خود می دوزند.

اسم دخترانه گیلکی با ی


 • یاکند، اسم تاریخی، دختر فرخان کوچک (به روایت ابن اسفندیار)
 • یالمَند، تیرکمان، قوس قزح.
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید