کسانی که اصلیتی مازندرانی دارند ترجیح می دهند تا اسم پسر مازنی برای فرزند خود برگزینند. برای انتخاب اسم پسر شمالی باید معنی دقیق آن را بدانید و بر اساس خوش آهنگی و به دل نشستن خود آن را برگزینید. در ادامه لیستی از اسامی پسرانه مازنی را می توانید مشاهده کنید.

نام پسرانه مازنی

نام پسرانه مازنی

اسم پسر مازنی با الف


 • آرش: آرش کمانگیر
 • آلیش: سپاس
 • اسپیدا

اسم پسر مازنی با ب


 • بنداسف جان، سرداری مازندرانی در چم دارنده اسب نژاده و نیک: شا

اسم پسر مازنی با پ


 • پیرمهران نام یکی از سپهبدان در زمان یزدگرد یکم
 • پیشداد: نیای بزرگ پیشدادیان

اسم پسرانه مازنی با ج


 • جویا: جویان: جوینده، پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.
اسم پسرانه شمالی

اسم پسرانه شمالی

اسم پسرانه مازنی خاص با د


 • دابو: اسم تاریخی، سلسله دابوان یا دابویه مأخوذ از آن است.
 • دادمهر: باستانی، محبت ایزدی، فرزندی که از روی محبت پروردگار داده شده است.
 • دامون: یاری دهنده انسان ها، در گویش مازندران دامنه جنگل را نیز گویند.
 • دیاکو: اولین پادشاه ماد

اسم پسرانه مازنی قشنگ با ر


 • رایکا: مازندرانی و گیلکی: = ریکا به معنی پسر، محبوب و مطلوب. اسم فارسی هم هست. اینستاگرام NameFarsi را ببینید: instagram.com/NameFarsi
 • رسام
 • روجین: پنجره
 • روماک: صادق، منظم، صاف و تمیز، محکم، در گویش مازندران راست و منظم
 • رهام

اسم پسرانه مازنی با ز


اسم پسر مازنی با س


 • سوماً: نهر آب
 • سیکا: در گویش مازندران اردک
 • سیمدخت: دختر نقره ای و سفید
اسم پسرانه

اسم پسرانه

اسم پسرانه مازنی شیک با ش


 • شراگیم: نام یکی از اسپهبدان مازندرانی
 • شروین: اسپهبد شروین در کوههای طبرستان درناحیه دهستان چاشم امروزی در شمال سمنان که از خاندان روحانی زرتشتی بودند؛ همانطور که در اینستاگرام نام فارسی هم گفتیم، معنی همیشه پایدار و معضوق مردمان نیز برای اسم شروین آمده است.
 • شوپه: نگهبان شب

اسم پسر مازنی با ص


 • صابرتا: اسم پادشاهی تنومند در جنوب آمل
 • صدری: نوعی برنج مرغوب که در گیلان و مازندران به عمل می آید. البته صدری عربی ـ فارسی است: صدر + ی (پسوند نسبت)

نام پسر مازنی با ف


 • فرورتیش

اسم پسرانه مازنی زیبا با ک


 • کارن: اسپهبد کارن درجنوب ساری درفریم وشمال قومس فرمانروا بودند.
 • کارو: اسپهبد کارو در سوادکوه
 • کاگان: برادر، برادر بزرگتر این نام کلمه ای طبری است.
 • کایر: یار و یاور، همدم
 • کلاله: موی پیچیده، بخشی از گل
نام پسر مازنی

نام پسر مازنی

نام پسرانه مازنی با م


 • ماتیرسا
 • مازیار: اسپهبد مازیار، مقر حکومت در شهریارکوه درشمال سمنان وجنوب ساری
 • مرداد: نام باستانی، نامی برگرفته از قوم بزرگ باستانی آمردها در آمل
 • مرداویج: حاکم طبرستان و ری

اسم پسر مازنی با ن


 • نیما: کمان؛ هم چنین نام کوهی در شمال، یوش مازندران

اسم پسر مازنی با و


 • ونداد: اسپهبد ونداد هرمز در جنوب ساری، پدربزرگ مازیار (نامی با ریشه پهلوی نیز هست)

اسم پسر مازنی با ه


 • هورموند
اسامی پسرانه مازنی

اسامی پسرانه مازنی

آیا این مطلب مفید بود؟ 14
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید