ممکن است برخی از والدین دوست داشته باشند تا متناسب با شرایط نامی انتخاب کنند که در بین اسامی پسر مختوم به الف جا بگیرد. برای انتهاب اسم پسر مختوم به الف بهتر است تا لیستی از نام پسرانه مختوم به الف داشته باشید تا بتوانید سریع تر و بهتر تصمیم گیری کنید. انتخاب اسم پسرانه که آخرش الف باشد معمولا برای افرادی است که در کشورهایی زندگی می کنند که انتخاب این گونه اسامی اجباریست و یا با توجه به اسامی دیگر فرزندان، این نوع انتخاب اسم را مناسب تر می دانند.

اسم پسر مختوم به الف با الف


 • اَحیا

معنی: زندگان، زندگی، زندگی از نو، خاندان ها، قبیله ها،نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ماه رمضان
ریشه: عربی

 • اَرشیا

معنی: تخت و اورنگ شاهان، گاه، تخت.
ریشه: فارسی

 • اَوستا

معنی: اساس، بنیاد، پناه، یاوری؛ کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان، قدیمیترین متنهای موجود به یکی از زبانهای ایرانی.
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • اِرمیا

معنی: بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
ریشه: عبری

 • اشعیا

معنی: نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
ریشه: عربی

 • الوا

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه
ریشه: فارسی

 • الیا

معنی: الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
ریشه: عبری

 • اوریا

معنی: شعله خداوند، نام مردی یهودی در زمان داوود (ع) که از فرماندهان سپاه بود.
ریشه: عبری

 • اهورا

معنی: وجود مطلق و هستی بخش اهورا مزدا هستی بخش بی همتا و خالق عالم را گویند.
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • اهورامزدا

معنی: اهورامزد، هرمزد، اورمزد، هرمز، معنی اصلی این کلمه سرور دانا است و در متون زردشتیان به معنی خدای بزرگ استعمال شده است.
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • ایشا

معنی: نام پدر داوود (ع)
ریشه: عبری

 • ایلا

معنی: ایلا و ایله در قاموس کتاب مقدس به معنی درختان آمده؛
ریشه: عبری

 • ایلیا

معنی: خدای توانمند، راستگوی بزرگ، سرنوشت روشن و همت والا

ریشه: عبری

 • ائیریا

معنی: ایرج، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • آباقا

معنی: عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان (از نام های کهن) - نام فرزند هلاکوخان مغول، دومین ایلخان مغول
ریشه: ترکی

 • آبستا

معنی: اوستا، اساس بنیاد اصل، کتاب مقدس زرتشتیان
ریشه: فارسی

 • آبلاتکا

معنی: از نام های ایران باستان
ریشه: فارسی

 • آپنیتا

معنی: مقرب، بنده خاص پروردگار
ریشه: سنسکریت

 • آتا

معنی: پدربزرگ
ریشه: ترکی

اسم پسر مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف

 • آتیلا

معنی: (آت به معنی اسب + یلا (صفت))، به معنی چابک، شجاع؛ نامی
ریشه: ترکی

 • آدورا

معنی: مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار
ریشه: آشوری

 • آدهاوا

معنی: نزدیکترین دوست خداوند، نام نزدیکترین همنشین کریشنا در افسانه های هندی
ریشه: سنسکریت

 • آرتا

معنی: پاک، نام پهلوان ایرانی - ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
ریشه: فارسی

 • آرخا

معنی: آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی
ریشه: ترکی

 • آرشا

معنی: (تلفظ: āršā) (=آردا، ārdā )، مقدس - آردا، مقدس
ریشه: فارسی

 • آرکا

معنی: آرخ، مایه اطمینان و پیشتگرمی
ریشه: ترکی

 • آرمیا

معنی: ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
ریشه: عبری

 • آرنا

معنی: آریایی نژاد
ریشه: فارسی

 • آروشا

معنی: روشنایی، نور خورشید، آرامش
ریشه: سنسکریت
(دخترانه و پسرانه؛ بیشتر به عنوان اسم دختر استفاده می شود)

 • آریا

معنی: (تلفظ: āriyā) آزاده، نجیب، شعبه ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا ماندگار شده اند، نژاد هند و اروپایی - نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند گروهی به هند و ایران آمدند و گروهی به اروپا رفتندنام میهن عزیز ما ایران از این‎ ‎کلمه گرفته شده است
ریشه: فارسی

 • آریتما

معنی: نام یکی از سران ماد
ریشه: کردی

 • آزا

معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.
ریشه: کردی

 • آشینا

معنی: قوی، قدرتمند، نیرومند، زورمند
ریشه: آشوری

 • آگا

معنی: آگاه، مطلع،با خبر
ریشه: کردی

 • آلیا

معنی: الیاس
ریشه: عبری

 • آماندا

معنی: در امان تو، در پناه تو
ریشه: ترکی
(دخترانه و پسرانه)

 • آیتونا

معنی: در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال حاضر و همچنین است.
ریشه: ترکی

 • آئیریا

معنی: ایرج
ریشه: اوستایی - پهلوی

نام پسرانه مختوم به الف

نام پسرانه مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف با ب


 • بُرنا

معنی: جوان؛ شاب، ظریف، خوب، نیک، دلاور.
ریشه: فارسی

 • بایا

معنی: بایسته، ضروری
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با پ


 • پُرسا

معنی: پرسنده، جستجوگر، پرسشگر.
ریشه: فارسی

 • پادرا

معنی: "پاد" به معنی سرزمین و '"را " (در اوستایی) به معنی شکوه و درخشش و روشنایی است، در مجموع سرزمین باشکوه، نگهبان آتش، مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی
ریشه: فارسی

 • پادشا

معنی: حاکم
ریشه: فارسی

 • پارسا

معنی: آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس؛ عارف، دانشمند.
ریشه: فارسی

 • پارسیا

معنی: منسوب به پارسی، (منسوب به قوم پارس)؛ پارسی، اهل پارس، از مردم پارس.
ریشه: فارسی

 • پارلا

معنی: به معنی درخشنده و نورانی.
ریشه: ترکی

 • پاشا

معنی: (مخففِ پادشاه)، بزرگ؛ در امپراتوری عثمانی، لقب و عنوانی برای مقامات لشکری و کشوری و بعضا فرمانروا و حاکم هر یک از سرزمینهای وابسته.
ریشه: فارسی

 • پایا

معنی: آنچه دیر میپاید، ماندگار، ثابت
ریشه: فارسی

 • پرشیا

معنی: ایران
ریشه: انگلیسی

 • پوریا

معنی: پور به معنی پسر و پوریا به معنی پسر آریایی
ریشه: فارسی

 • پویا

معنی: ویژگی آن که حرکت می کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است؛ آن که برای به دست آوردن چیزی می کوشد، دونده پی چیزی وجوینده ی آن
ریشه: فارسی

نام پسر مختوم به الف

نام پسر مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف با ت


 • تَوانا

معنی: دارای قدرت انجام کار، نیرومند، پر قدرت، قادر در مقابل ناتوان.
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با ج


 • جویا

معنی: معنی: جستجو كننده، جوینده
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با چ


 • چیا

معنی: معنی: کوهستان، کوه
ریشه: کردی

اسم پسر مختوم به الف با ح


 • حمیدرضا

معنی: از نامهای مرکب، حمید و رضا
ریشه: عربی

اسم پسر مختوم به الف با د


 • دارا

معنی: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ (به مجاز) خداوند
ریشه: فارسی

 • داریا

معنی: (تلفظ: dāriyā) در پارسی باستان یعنی دارنده، دارا
ریشه: فارسی

 • دانا

معنی: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با ذ


 • ذکا

معنی: معنی: هوشمندی، تیزهوشی، خورشید
ریشه: عربی

اسم پسر مختوم به الف با ر


 • رَجا

معنی: امیدوار بودن، امیدواری، امید
ریشه: عربی

 • رَها

معنی: اسم پسرانه و دخترانه به معنی نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: فارسی

 • رادا

معنی: منسوب به راد
ریشه: فارسی

 • راشا

معنی: سرسبز و خرم و با طراوت، راهِ شادی، راه عبور
ریشه: فارسی

 • راما

معنی: منسوب به رام، یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
ریشه: سنسکریت

 • رسا

معنی: ویژگی صدایی که به وضوح قابل شنیدن است، موزون و بلند، آنچه به راحتی قابل درک است، بلیغ؛ (به مجاز) رشید و خوش قد و قامت
ریشه: فارسی

 • رضا

معنی: رضایت، راضی، خشنود؛ رضا این است که بنده از مشیّت حق گله نکند و نامرادی را رضای حق بداند، هشتمین امام شیعیان
ریشه: عربی

اسم پسرانه قشنگ مختوم به الف

اسم پسرانه قشنگ مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف با ز


 • زیا

معنی: زنده
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با س


 • سَدِنا

معنی: سدن + الف (اسم ساز)، خدمت کردن کعبه.
ریشه: فارسی
(دخترانه و پسرانه)

 • ساشا

معنی: مدافع و محافظ مردان
ریشه: یونانی

 • سامیا

معنی: نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره ی هخامنشی.
ریشه: فارسی

 • سپنتا

معنی: پاک و مقدس
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • سدرا

معنی: نام درختی در آسمان هفتم بهشت
ریشه: فارسی

 • سورنا

معنی: سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم
ریشه: فارسی

 • سوما

معنی: (تلفظ: sumā) ماه، نور ماه، (به مجاز) زیبا، در گویش مازندران نهر آب
ریشه: فارسی

 • سیکا

معنی: در گویش مازندران اردک
ریشه: فارسی

 • سینا

معنی: به معنی دانشمند است که در ایران باستان خانواده های دانشمند را سئنا می گفتند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با ش


 • شَنتیا

معنی: نام حضرت علی (ع) در زبور داوود، پیروز
ریشه: فارسی

 • شارونا

معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

 • شانیا

معنی: کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم
ریشه: هندی

 • شاها

معنی: نام قلعه ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود.
ریشه: فارسی

 • شاهارا

معنی: حافظ شبهای روزه داران
ریشه: آشوری

 • شایا

معنی: شایسته
ریشه: فارسی

 • شایرایا

معنی: ستاره ناهید
ریشه: آشوری

 • شبنا

معنی: جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
ریشه: عبری

 • شفا

معنی: بهبود، بهبود یافتن از بیماری؛ از میان رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی است.
ریشه: عربی

 • شکوفا

معنی: ویژگی گل یا غنچه ای که باز شده است، شکفته؛ (به مجاز) با رونق، پیشرفته، رشد یافته
ریشه: فارسی

 • شیانا

معنی: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با ص


صفا
معنی: یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام کوهی در مکه
ریشه: عربی
(دخترانه و پسرانه)

اسم پسرانه مختوم به الف با ض


ضُحا
معنی: معنی: (تلفظ: zohā) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، سوره نود و سوم قرآن کریم
ریشه: عربی

(دخترانه و پسرانه)

ضیا
معنی: معنی: نور، روشنی
ریشه: عربی

اسم پسر مختوم به الف

اسم پسرانه خاص مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف با ط


طَهورا
معنی: از واژه های قرآنی به معنی پاک کننده، تطهیر کننده؛ (به مجاز) پاک و پاکیزه.
ریشه: فارسی

طاها
معنی: طه، نام سوره ای در قرآن، نگارش فارسیانه طه می باشد. (ای مرد، ای محمد)
ریشه: فارسی

نام پسر مختوم به الف با ع


 • عارف پاشا

معنی: عارف (عربی) + پاشا (فارسی)، پادشاه دانا و آگاه
ریشه: عربی

 • عرشیا

معنی: ملکوتی آسمانی، مرکب از عرش + الف نسبت
ریشه: عربی

 • عزرا

معنی: نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
ریشه: عبری

 • علا

معنی: بزرگی، رفعت
ریشه: عربی

 • علی رضا

معنی: کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو اسم علی و رضا
ریشه: عربی

اسم پسر مختوم به الف با ک


 • کارینا

معنی: چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است.
ریشه: فارسی

 • کامبوزیا

معنی: گویش امروزی کبوجیه، اسم پسر کوروش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

 • کامروا

معنی: آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق
ریشه: فارسی

 • کریشنا

معنی: جاذب، رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو
ریشه: سنسکریت

 • کسا

معنی: عبای ضخیم
ریشه: عربی

 • کسرا

معنی: کسری، معرب از فارسی، عربی شدهاسم فارسیخسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
ریشه: فارسی

 • کوشا

معنی: ساعی، تلاشگر
ریشه: فارسی

 • کهیلا

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

 • کیا

معنی: پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
ریشه: فارسی

 • کیاشا

معنی: شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه)
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با گ


 • گرشا

معنی: پادشاه کوهستان
ریشه: فارسی

اسامی پسرانه مختوم به الف با ل


 • لیبرا

معنی: طلا، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا 328 گرم بوده است.
ریشه: فارسی

 • لیبرا

معنی: آزاده، رها (به کسر ب)
ریشه: لاتین

اسم پسرانه زیبا مختوم به الف

اسم پسرانه زیبا مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف با م


 • مارتیا

معنی: آدمی، انسان
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • مانا

معنی: (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن.
ریشه: فارسی
(دخترانه و پسرانه)

 • میشا

معنی: همیشه جوان، همیشه بهار
ریشه: فارسی
(دخترانه و پسرانه)

اسم پسر مختوم به الف با ن


 • ناهیرا

معنی: روشنایی، نور
ریشه: آشوری

 • نصیرا

معنی: نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
ریشه: عربی

 • نیما

عادل و دادگر
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با و


 • وادا

معنی: مکان مقدس
ریشه: آشوری

 • وارونا

معنی: نام یکی از خدایان هندو
ریشه: سنسکریت

 • والا

معنی: بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده
ریشه: عربی

 • ورزا

معنی: نام پسرفرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

 • ورنا

معنی: برنا جوان، برنا، خوب و نیک
ریشه: فارسی

 • وریا

معنی: قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ
ریشه: فارسی

وستا
معنی: اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان
ریشه: فارسی

 • ولا

معنی: دوستی، محبت
ریشه: عربی

 • وهنیا

معنی: بهنیا، کسی که از نسل خوبان است
ریشه: فارسی

 • ویریا

معنی: همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.
ریشه: فارسی

اسم پسر مختوم به الف با ه


 • هیرا

معنی: فراخ، وسیع
ریشه: کردی

 • هیرسا

معنی: پارسا
ریشه: فارسی

 • هیژا

معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار
ریشه: کردی

 • هیوا

معنی: امید
ریشه: کردی

اسم پسرانه شیک مختوم به الف

اسم پسرانه شیک مختوم به الف

اسم پسر مختوم به الف با ی


 • یادا

معنی: نشان
ریشه: آشوری

 • یارا

معنی: توانایی، قدرت
ریشه: فارسی
(دخترانه و پسرانه)

 • یارتا

معنی: همتای یار، همچون یار
ریشه: فارسی

 • یاشا

معنی: به معنی زنده باد !، آفرین ! زنده باشی
ریشه: فارسی - عربی

 • یوحنا

معنی: انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح، نام یکی از حواریون مسیح (س)
ریشه: عبری

 • یونا

معنی: به معنی خداوند می دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)
ریشه: عبری

 • یهودا

معنی: حمد، نام پسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید