آیا چیزی درباره استرس تکنولوژی شنیده اید؟ جالب است بدانید رابطه  جالبی بین هنگ کردن سیستم شما با استرسی که از هنگ کردن آن به وجود می آید وجود دارد . متاسفانه تاثیرات منفی تکنولوژی بر بروی سلامت روانی افراد تهدید جدی به شمار می آید متاسفانه تا به حال تاثیرات منفی  استرس تکنولوژی در جامعه، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

استرس

استرس به عنوان یک سیستم واکنش نسبت به چیز هایی که اراگانیسم را تهدید می کنند

به همین خاطر نیاز به روشنگری و توضیح بیشتری است تا اقدامات عملی ای برای جلوگیری از شیوع این فرم جدید از استرس صورت گیرد.

استرس تکنولوژی چیست

شما نیز وقتی رایانه تان یک مرتبه قفل می کند خونتان به جوش می آید؟ اگر اینگونه است خیال نکنید تنها هستید.چرا که دیگر به لحاظ علمی نشان داده شده است که میان قفل (هنگ) کردن کامپیوتر و واکنش استرسی ای که از آن ناشی می شود، رابطۀ معناداری وجود دارد.

محققین اتریشی این مشکل هرروزه بیتر کاربران رایانه را زیر ذره بین قرار داده اند.آنها تمرکز هورمون “کورتیزول” در بزاق افراد را اندازه گیری کرده که نتایج آن دربردارندۀ رابطۀ آشکاری میان “صفحۀ آبی” کامپیوتر(blue screen) و “استرس تکنولوژیک” (Technostress) بوده است.

استرس

بدون استرس اساسا هیج موجودی توان یادگیری ندارد

 

چنین برمی آید که پدیدۀ استفادۀ بیش از پیش از کامپیوتر و اینترنت به مشکلی تبدیل شده که گریبانگیر همه من جمله پژوهشگران نیز شده است و استرس تکنولوژیکی برآمده از آن، وقتی به صورت استرس مزمن دربیاید می تواند
به فشارخون بالا و پیامدهای ناشی از آن همچون سکتۀ قلبی، سکتۀ مغزی، زخم معده و… بی انجامد.متخصص علوم کامپیوتری “رنه ریدل” در این باره می گوید:متاسفانه تا به حال تاثیرات منفی “استرس تکنولوژیکی” در جامعه، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.به همین خاطر نیاز به روشنگری و توضیح بیشتری است تا اقدامات عملی ای برای جلوگیری از شیوع این فرم جدید از استرس صورت گیرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید