انتخاب یک اسم دختر زیبا و خاص ، هدف مشترک همه مامان باباهایی است که مسافر کوچکشان دختر است . اگر در روزهای پایانی بارداری تان هستید و یا اگر در اوایل بارداری هستید اما دوست دارید که هر چه زودتر اسم دختر زیبایی را برای فرشته کوچولو انتخاب کنید ما در کنار شماییم با تانما همراه شوید.

اسم دختر

نام دختر

اسم دختر مذهبی با حرف ج

جنان : بهشتها ،باغها،از اسامی قرانی

جنت : بهشت

جمیلا: زیبا

جواهر :هر یک از سنگهای گرانبها مانند یاقوت و زمرد؛ (به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است

جُمانه :یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع)

جاهده :(مؤنث جاهد)، زن جهد كننده و كوشا و ساعی

جلاله :(عربی) (مؤنث جلال)، جلال.

جلوه :نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه

جلیله :مؤنث جلیل، بزرگ

جَمیله: جمیل؛ زیبا

اسم دختر

اسم دختر با حرف ج

اسم دختر فارسی با ج

جانا: ای جان، ای عزیز

جالیز : کشتزار

جام : پیاله، ساغر

جان پرور : از نام های برگزیده

جانانه : دوست داشتنی

جانمهر : از نام های برگزیده

جر یره : زن سیاوخش، مادر فرود(اسم شخصیت های شاهنامه)

جلبک : گیاه سبز آبزی

جلگه : زمین پهناور

جوانه : جوان، جوانی،رویش

جویبار : کنار جوی آب

جمدخت: جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر)

جهان ناز :مایه افتخار جهان، فخر جهان

جهانتاب:آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالمتاب، نور دهنده جهان

جهاندخت :دختر شهره در عالم

جهانرخ :مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)

جیحون :(تلفظ: jeyhun) رود بزرگ، رود، نام رودی در آسیای میانه

جهان آوا:مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)

جهان خاتون :خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، شاعره ایرانی در قرن هشتم

جهان بانو:بانوی جهانیان

جهان ماه :آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا

اسم دختر

نام دخترانه

اسم دختر ترکی با ج

جیران:آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا

جَرَن/جَران : آهوی ماده

جئیران/ جیران : غزال ،آهو

جان ایپک : دارای روان چون ابریشم

جان سِئل : زنده و جاندار

جان سونار : آن که جان فدای دوست کند.

جان سوی : از تبار نیاکانی نیک

جان شَن : خوشبخت ، خوشحال وسرزنده

جیلوه لی : عشوه گر

جیلوه ناز : نازنین ،عشوه گر

اسم دختر

اسم دختر با ج

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید