دختر جوان ۲۱ ساله در روز تولدش غافلگیر شد و خاطره این روز برایش هر سال با آمدن روز تولدش تداعی می شود و او هر بار که به آینه نگاه می کند درمی یابد که چگونه جوانی اش توسط مردی ناشناس و کینه جو به تاراج رفته است.  اسید پاشی روی مدل معروف در حالی روی داده که او با دختر عمه اش از یک کلوپ خارج می شود و یک مرد ناشناس که بعد معلوم می شود خواستگار وی بوده او را مورد حمله اسیدپاشی قرار می دهد.

اسید پاشی روی مدل معروف

یک مدل معروف در لندن در روز تولد ۲۱ سالگی اش مورد حمله مرد جوان ناشناسی قرار گرفت و با اسیدپاشی راهی بیمارستان شد.

اسیدپاشی

مرد اسیدپاش

 

طبق گزارشات  پلیس رشام خان مدل معروف لندنی در روز تولدش در حالی که با دختر عمه خود از کلوب شبانه برمی گشتند ، مورد حمله مرد ناشناسی قرار گرفتند.

این مرد به خاطر این که پنجره ماشین پایین بود از موقعیتی که داشت سو استفاده کرد و به روی آن ها اسید پاشید و طبق گفته های پزشک درصد سوختگی دخترعمه رشام در حدی زیاد بوده که او به کما رفته و خانم مدل با جراحی های مختلف تا حدودی، درصد سوختگی اش کمتر شده است.

اسید پاشی روی مدل معروف به خاطر جواب رد به خواستگاری

ماموران پلیس از طریق دوربین مداربسته خیابان توانستند این مرد ناشناس را شناسایی و دستگیر کنند.

اسیدپاشی

عکس قبل و بعد از اسید پاشی روی مدل معروف

 

جان تاملین ۲۶ ساله در اعترافات خود به پلیس گفته که علت این جنایت بی توجهی این مدل به ابراز علاقه اش بوده و او به خاطر کینه ای که داشت، به رویش اسید پاشید تا مورد توجه مردم نباشد.

پلیس پس از ثبت اعترافات جان تاملین او را برای حکم قضایی اش به دادگاه فرستاد و هیئت منصفه در رای نهایی او را به ۱۶ سال حبس محکوم کرد.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید