انصراف صابر ابر از جشنواره فجر

در پی کشته شدن هم وطنان جمعی از هنرمندان از جمله مسعود کیمیایی , پیمان معادی و ... از شرکت در جشنواره فجر انصراف دادند. صابر ابر هم با انتشار پستی در اینستاگرامش انصرافش را اعلام کرد وی چنین تصریح کرد: «هر خوبی جا را به بدی تنگ میکندو ما مصرانه به خوبی اصرار می ورزیم این روزهای اندوه ، شركت در هیچ جشن و جشن گونه و جشن واره ای را بر نمی تابد. همان چهار دقیقه پاره ی جان من و ماست ، ایمانش داریم و با جانمان اجرایش خواهیم كرد ، روزی زود...اما نه تحت چتری كه نمادی است از جشن و شادمانی .
می دانیم لغو شدن هر اجرا، ضربه ای است به مفهوم تیاتر، و حاصلش حسرتی عمیق .اما شرایط موجود ، این حسرت را ناگزیر در ما احضار می كند. در تصمیم جمعی تمام اعضای گروه، با حسرت و افسوس با تمام احترام برای هیئت داوران انتخاب جشنواره تیاتر فجر از اجرای همان چهار دقیقه در جشنواره تیاتر فجر انصراف می دهیم»

پست اینستاگرام صابر ابر

پست اینستاگرام صابر ابر

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید