نشت گاز یکی از مهم ترین عامل های انفجار مهیب می باشد نشت گاز در یک مرکز آموزشی خوزستان منجر به انفجار مهیب شد این مرکز آموزشی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در مجموعه ورزشی تختی اهواز می باشد انفجار به گونه ای بود که باعث تخریب این مرکز آموزشی شده است.

ورزشگاه اهواز

انفجار به دلیل نشت گاز

 

انفجار در ورزشگاه تختی اهواز

نشت گاز در یک مرکز آموزشی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در مجموعه ورزشی تختی اهواز، منجر به انفجار و تخریب این مرکز شد.

تصاویری از انفجار در مجموعه ورزشی تختی

ورزشگاه اهواز

انفجار

ورزشگاه اهواز

تخریب ورزشگاه تختی

ورزشگاه اهواز

ورزشگاه اهواز

ورزشگاه اهواز

انفجار در مجموعه ورزشی تختی

ورزشگاه اهواز

انفجار در ورزشگاه تختی

ورزشگاه اهواز

تخریب ورزشگاه به دلیل انفجار

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید