ایدز از بیماری های خطرناک و کشنده است که از طرق مختلف وارد بدن می شود پس برخی از افراد با دانستن شرایط مستعد در لیست ضروری های آزمایش ایدز قرار می گیرند.یک سوال و آن هم اینکه چه کسانی باید نگران باشند که آیا مبتلا به ایدز هستند یا نه؟

آزمایش ایدز

ایدز از سری بیماری های خطرناکی است که از طرق مختلفی می تواند وارد بدن فرد شده و او را مبتلا کند. این بیماری از دسته بیماری هایی است که خیلی دیر علائمش مشخص می شود. اما چه کسانی باید نگران باشند که آیا مبتلا به ایدز هستند یا نه؟ چه کسانی باید آزمایش دهند؟

علل انجام آزمایش ایدز

در صورتی که شما سابقه انجام هر کدام از رفتارهای خطرناک زیر را داشته اید٬ نیاز به انجام آزمایش HIV دارید:

بدون اطلاع از سابقه ابتلاء فردی به بیماریهای آمیزشی تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید.

با فرد دارای سابقه روابط جنسی با مردان یا زنان دیگر تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید.

استفاده از سوزن و سرنگ مشترک در اعتیاد تزریقی ( حتی برای یک بار)

ایدز

آزمایش ایدز

 

ابتلاء به بیماری های آمیزشی (مثل سوزاک، سیفلیس، تبخال و زگیل تناسلی )

با فرد آلوده به HIV تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید.

با فرد تزریق کننده مواد مخدر (حتی همسر) تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید.

با فرد دارای سابقه ابتلاء به بیماریهای آمیزشی تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید.

با فرد دارای سابقه روابط جنسی با نوع همجنس تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید. (خصوصاً اگر رابطه بین دو مرد بوده و در این رابطه وی مفعول بوده باشد.)

با فردی که در نواحی پر خطر زندگی می کند، تماس جنسی "حفاظت نشده” داشته اید. (مناطقی که در آن آمار میزان افراد آلوده به HIV زیاد می باشد. مثلاً بعضی کشورهای آفریقایی، کشورهای تازه استقلال یافته روسیه، افغانستان و کشورهای ناحیه خلیج فارس)

استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر قبل از تماس جنسی ( تریاک ، هروئین، قرص اکستاسی، حشیش، گرس و …. )

سابقه تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفتن.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید