بازی‎های پارا آسیایی یک رویداد برای ورزشکاران معلول می باشد که هر چهار سال برگزار می شود بامداد سه شنبه ۹ ام مهر ماه ۹۷ کاروان اعزامی ایران به بازی‎های پارا آسیایی ۲۰۱۸ رهسپار جاکارتا اندونزی شد کاروان اعزامی با نام خودباوری و امید با ۲۰۹ ورزشکار و با شعار با توکل و تلاش ما می توانیم راهی جاکارتا شدند.

بازیهای پارالمپیک

بدرقه

بازیهای پارالمپیک

ورزشکاران

 

کاروان اعزامی ایران به بازی‎های پارا آسیایی

کاروان اعزامی ایران به بازی‎های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جارکارتا با نام «خودباوری و امید» بامداد سه شنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ با ۲۰۹ ورزشکار و شعار «با توکل و تلاش، ما می‌توانیم» رهسپار جاکارتا اندونزی شد.

تصاویری از بدرقه کاروان پارا المپیک به مسابقات آسیایی

بازیهای پارالمپیک

پارالمپیک

بازیهای پارالمپیک

بدرقه کاروان پارا المپیک

بازیهای پارالمپیک

کاروان پارا المپیک

بازیهای پارالمپیک

کاروان اعزامی

بازیهای پارالمپیک

کاروان اعزامی ایران به بازی ‎های پارا آسیایی ۲۰۱۸

بازیهای پارالمپیک

بدرقه ورزشکاران

منبع:مشرق و فارس

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید