بازی با کودکان در تقویت رشد و خلاقیت کودکان موثر است . بازی با کودکان باعث بالا رفتن اعتماد به نفس کودک خواهد شد. پدر و مادرهایی که با فرزندان شان بیشتر بازی می کنند فرزندانی باهوش تر دارند. سعی کنید همیشه بازی با کودکتان و در بازی هایش همراهی کنید.

بازی با کودکان

خانواده ها به طور معمول برای کودکان خود بازیهای فرهنگی خریداری می کنند زیرا معتقدند که این بازیها برای آنها بیشترین فایده را دارد. یک پژوهش جدید نشان می دهد همه بازیها با کودکان – در صورتی که اعضای خانواده با آنها در این بازیها همراه شوند – خوب است.

کیث سویر، کارشناس دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس گفت: نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که همه بازیها برای کودکان خوب است؛ درصورتی که اعضای خانواده ها در این بازیها با کودکان شریک و با آنها همراه شوند. وی تصریح کرد: بازیها چه بسا نقش مهمی در آگاهی و فرهنگ سازی کودکان و رشد آنها به ویژه قبل از ورود به مدرسه بازی می کند.

بازی والدین با کودک

همراهی در بازی با کودکان

 

این کارشناس افزود: اکثر بازیهای ویژه کودکان ۶ سال یا پایین تر، بر تئوری فرهنگ سازی یا همان “تئوری آموزش سازنده” متمرکز هستند. سویر گفت: این تئوری بر این ایده استوار است که کودک شناخت خاص خود را از طریق مشارکت در روند آموزش پایه ریزی می کند و بازیها به کودکان اجازه می دهد که خانه های خاص خود را بنا کنند و خیالپردازی آنها را تقویت می کند.

اما سویر گفت: هر گونه بازی – اگر اذیت کننده نباشد و مناسب سن کودکان باشد- برای آنها مفید است و اعضای خانواده می توانند آرامش خاطر داشته باشند زیرا بازی بدی برای کودکان وجود ندارد. وی افزود: این بازی نیست که روند آموزش و یادگیری در کودکان را تقویت می کند بلکه کنش و واکنش او با خانواده اش در جریان این بازیها است که روند آموزش و یادگیری کودک را تقویت می کند.

۵ بازی آپارتمانی برای کودکان

در ادامه به نمونه هایی از بازی های آپارتمانی که والدین قادر به اجرای آن در محیط های کوچک می باشند، اشاره می کنیم که والدین می توانند برای کودکان در سنین مختلف متناسب با زبان و فهم کودک آن ها را اجرا کنند.

۱- بازی کشف اَشکال :(هدف: ادراک فضایی) ابتدا به کودکان می گوییم به پوسترهای اطراف خود با دقت نگاه کنند، آن گاه از آن ها خواسته می شود شکل مورد نظر را در اطرافشان پیدا کنند هر کسی سریع تر انگشت خود را روی شکل قرار یا آن را نشان داد برنده است این کار می تواند با استفاده از اشیای موجود در اتاق نیز انجام گیرد.

۲- بازی مفاهیم( هدف: آموزش مفاهیم و اطلاعات عمومی) : با استفاده از پوسترهای آموزشی ، مفاهیمی مانند کوچک و بزرگ، کوتاه و بلند، تر و خشک، چاق و لاغر، باریک و پهن، سنگین و سبک، پشت و رو، تاریک و روشن و … به صورت سوالی و به شکل مسابقه به کودکان آموزش داده می شود.

بازی والدین با کودک

انجام بازی با کودکان

 

۳ – بازی نقطه گذاری( هدف: دقت و جهت یابی):روی تخته وایت برد، یک دایره رسم و از کودک خواسته می شود با دقت ، موقعیت خود را تا رسیدن به تابلو در نظر بگیرد و سپس با چشمان بسته در داخل دایره یک نقطه بگذارد، برنده مسابقه کسی است که بتواند با تشخیص موقعیت دقیق خود و تابلو و دایره، علامت را نزدیک تر به مرکز دایره بگذارد بازی می تواند روی کاغذ نیز انجام شود.

۴-بازی ترسیم خطوط (هدف: افزایش دقت و تمرکز) ابتدا روی تابلو خط صاف، مارپیچ و زیگزاگ رسم می شود و سپس چشمان کودک را می بندیم و به او می گوییم به فرمان من بدون آن که دستت را از تابلو برداری خطوط صاف، مارپیچ و زیگزاگ رسم کن، این کار می تواند روی کاغذ نیز انجام شود.

۵- بازی تخمین فاصله ( هدف : دقت، جهت یابی و ادراک فضایی ) کودک را در فاصله چند متری دیوار قرار می دهیم و از وی می خواهیم که حدس بزند که با قدم های خودش از جایی که ایستاده تا دیوار چند قدم فاصله دارد برنده مسابقه کسی است که تخمین دقیق تری از فاصله داشته باشد ( قدم ها باید چسبیده به هم باشد)

آیا این مطلب مفید بود؟
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید