بدون دست متولد شدن دنیل پریچی

دنیل پریچی مردی  بدون دست هست. در گزارش زیر او از این مسئله به عنوان نقطه مهم زندگی اش یاد می‌کند.اگر فردی باشید که فاقد دو دست است همه کنجکاو میشوند بدانند چگونه زندگی می‌کنید. یک نفر از من پرسید اگر میتوانستی انتخاب کنی دست داشته باشی آیا اینکار را می‌کردی؟ من پاسخ دادم نه.

صحبتهای دنیل پریچی درمورد بدون دست متولد شدن او

بدون دست متولد شدن یکی از بهترین اتفاق‌های زندگی من است. شاید همه فکر کنند دست نداشتن یک اتفاق بد است، اما من اینگونه بعد‌های جدیدی از خدا را کشف کردم. او مرا آرام می‌کند و به من امید می‌دهد. درد من یک هدیه الهی بود که راه درست را پیدا کنم.

زمانی که گریه می‌کردم و از دردم شکایت داشتم خدا مرا می‌دید و صدایم را می‌شنید. او کنارم بود حتی زمانی که من به او فکرنمی‌کردم.

دنیل پریچی

سخنرانی دنیل پریچی مردی بدون دو دست

دنیل پریچی مردی بدون دست با فرزندانش

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید