تاریخ لبنان از تاریخ باستان تا ظهور اسلام

نشانه های کشف شده در لبنان به حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد، در حقیقت بر این باورتد که لبنان تاریخی هفت هزار ساله دارد.

بیش از شصت بار نام لبنان در تورات به کار رفته است ذکر نام لبنان در کتاب تورات به علت چوب درخت ارز یا همان کاج است که در سراسر لبنان وجود دارد و بسیار محکم است، همچنین این اعتقاد نیز وجود دارد که معبد حضرت سلیمان از چوب درخت ارز در تاریخ لبنان ساخته شده است. صهیونیست ها معتقد بودند که به علت عبور چوب این درختان از رودخانه لیطانی برای ساخت معبد سلیمان آب این رودخانه مقدس است.

شهر جبیل

بسیاری معتقدند قدیمی ترین شهر جهان،شهر جبیل است.در ساحل لبنان وجود دارد  و تاریخ آن به چند هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد که هم اکنون نیز گردشگران بسیاری از آن بازدید می کنند.

ساکنان اصلی تاریخ لبنان کنعانی ها بودند که از نژاد سامی ها بودند، که آنان فرزندان سام بن نوح هستند.

علاوه بر سامی ها، فنیقی ها نیز در بنادر جنوب لبنان به کار تجارت از طریق دریانوردی و کشتیرانی در تمدن لبنان مشغول بودند، سه بندر در تاریخ باستان شناسی بسیار مهم هسستند که این سه بندر در این کشور قرار دارند، بنادر صور، جببل و بندر صیدا بنادر مهم در تاریخ لبنانیان هستند.

حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح، فرعون مصر ساحل مدیترانه  از جمله لبنان را اشغال کرد فنیقی ها نیز با آنان همکاری کردند و در نتیجه این منطقه به اشغال آن ها درآمد.

پس از آن حملاتی به این مناطق توسط آشوری ها، بابلیان و هخامنشیان یعنی کوروش صورت می گرفت، امپراطوری هخامنشی توانست برای حدود صد سال این منطقه را به اشغال خود درآورد و این منطقه جز قلمرو هخامنشیان محسوب می شد تا اینکه امپراطوری هخامنشی توسط اسکندر مقدونی و یونانیان در به پایان رسید.

اسکندر قبل از حمله به ایران در شهر صیدا توقف کرد که این شهر در مقابل اسکندر مقاومت کرد، اما اسکندر توانست بخش تجاری شهر صیدا را ویران و نابود کند.

پس از یونانی ها سلوکی ها توانستند همه ی امپراطوری ایران را فتح کنند، بعد از سلوکیان نیز رومی ها توانستند لبنان و منطقه جبل را فتح کنندو پس از آن اسلام ظهور می کند.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید