یک دختر ۱۷ ساله ای به نام زینب توسط اعضای باند خلافکار ربوده شده بود آن ها این دختر را به مدت ۲ ماه نزد خودشان نگه می داشتند و روی دست ها و پاهای این دختر تتو با چاقو انجام می دادند متجاوزان ۱۲ نفر بودند که از آزار و اذیت دادن به این دختر لذت می بردند اکنون برخی از خیرین برای کمک به این دختر ۱۷ ساله طوماری ۱۴ هزار نفری را امضا کرده اند تا بتوانند تتو و خاکوبی های اعضای بدنش را پاک کنند و سوختگی های سیگاری که بر روی پوستش وجود دارد را برطرف کنند.

تتو مرد شیطان صفت روی بدن دختر

دختر ۱۷ ساله که توسط اعضای یک باند خلافکار ربوده شده و مورد تعرض قرار گرفته بود دستها و پاهایش نیز به زور خالکوبی شد.

خالکوبی

تتو

 

تتو مرد شیطان صفت روی بدن دختر ۱۷ ساله

مرد شیطان صفت روی بدن زینب ۱۷ ساله با تتو یادگاری نوشت! دختر بی نوا ۱۷ ساله که زینب نام دارد اکنون نیازمند به کمک های مالی مردمی است.

برخی از خیرین برای کمک به این دختر طوماری ۱۴ هزار نفری امضاء کرده اند تا این دختر بتواند خالکوبی های اعضای باند خلافکار را پاک کرده و سوختگی های سیگار بر پوستش نیز برطرف شود.

به گفته این دختر ۱۷ ساله اعضای باند وی را ربوده و مدت ۲ ماه نزد خود نگه داشته و مورد آزار و شکنجه قرار داده اند.

به گفته این دختر متجاوزان ۱۲ نفر بوده که از شکنجه دادن این دختر ۱۷ ساله لذت می بردند.

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید