این دختر با یک عکس زندگی اش را به نابودی کشاند

تجاوز ناصر به ساناز 16 ساله قصه تلخ دیگری از سادگی های این روزهای دختران سرزمین ما است .ساناز که باور ندار تنها یک عکس زندگی اش را به تباهی کشانده باشد درباره خود می گوید .

 تازه موبایل خریده بودم که با ناصر آن هم در  یکی از شبکه های اجتماعی آشنا شدم و با او در پارک قرار گذاشتم.
این دختر فریب خورده ادامه داد: من درسخوان بودم اما ناصر فریبکاری می کرد بارها در پارک همدیگر را دیدیم تا اینکه یک روز عکسی برایم فرستاد که در پارک از من گرفته بود خواستم آن را پاک کند اما آنقدر زبان ریخت تا اینکه گفتم آن عکس خوب نیست او دو روز التماس کرد تا یک عکس بدون لباس از خودم برایش بفرستم و من این اشتباه را کردم.

ساناز گفت: همین کافی بود ناصر عوض شد او با تهدید آبرو ریزی من را به خانه شان کشید و با بی اعتنایی به گریه هایم به من تجاوز کرد و بعد هم از من پول خواست بناچار از پدرم دزدی کردم و وقتی پدرم شکایت کرد و من دستگیر شدم. 

با دستور قاضی و درحالیکه با رضایت پدر ساناز او آزاد شده بود ناصر دستگیر شد و با تایید ادعاهای ساناز ادعا کرد ابتدا قصد دوستی داشته اما سادگی این دختر او را به وسوسه انداخته است.

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید