فقر و اعتیاد دو چیزی که می تواند هر کسی را به ورطه نابودی بکشاند و زنان آسیب پذیر ترین قشر هستند که اگر در دام این بلا بیفتند راه برگشتی برایشان وجود ندارد شیما دختر جوان به همراه مادرش که در دام اعتیاد گرفتار شده بودند به دنبال رابطه با مردان غریبه بلای هولناک بر سر آن ها آمد که فکر کردن به آن نیز وحشتناک می باشد. در پی تجاوز گروهی به دختر جوان و مادرش توسط ۱۷ مرد شیطان صفت آن ها برای شکایت از این مردان هوسران به دادگاه مراجعه کردند.

تجاوز گروهی به دختر جوان و مادرش

شیما، ۳۰ساله درحالی که همراه مادرش در مقابل بازپرس قرار گرفته بود گفت: آن روزها من ۱۰سال بیشتر نداشتم که پدرم را در یک نزاع به قتل رساندند. پدرم بدهکاری زیادی داشت که جانش را هم سر همین بدهکاری ها گذاشت.

وی ادامه داد: در همین روزها مادرم به سوی مصرف موادمخدر کشیده شد. به خاطر وضعیت خاصی که بر زندگی ما حکمفرما بود خواستگاران زیادی نداشتم اگر جوانی هم به خواستگاری ام می آمد با دیدن مادرم و وضعیت به هم ریخته زندگی مان دیگر پشت سرش را هم نگاه نمی کرد.۲۵ساله بودم که برخلاف میل باطنی ام با جوان معتادی ازدواج کردم تا حداقل سربار مادرم نباشم.

تجاوز

تجاوز گروهی ۱۷ مرد شیطان صفت

 

ماجرای دردناک تجاوز گروهی به دختر جوان و مادرش

شیما ادامه داد: وقتی می دیدم که او چگونه برای تامین هزینه های مواد رنج می کشد، قلبم فرو می ریخت ولی متاسفانه اعتیاد همسرم موجب شد تا من هم به مصرف مواد آلوده شوم. در همین روزها بود که دختری هم به دنیا آوردم اما همواره با شوهرم به دلیل سوء رفتارهایش درگیری داشتم. به ناچار از او طلاق گرفتم و دوباره با دخترم نزد مادرم بازگشتم.

این زن ۳۰ ساله بیان کرد: وضعیت زندگی برای من و مادرم بسیار دشوار شده بود تا اینکه تصمیم گرفتیم خانه پدری را به خانه فساد تبدیل کنیم و برای تامین هزینه های مواد مخدر خود را در اختیار مردان شیطان صفت بگذاریم.

وی ادامه داد: این تصمیم را عملی کردیم و در روز صیغه چندین مرد می شدیم و از هر کدام حداقل ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کردیم تا اینکه روزی دو مرد به عنوان مشتری به خانه آمدند اما ناگهان روی ما چاقو کشیدند و در ادامه ۱۵ مرد دیگر وارد خانه شدند. مشخص بود آن ها در قهوه خانه با هم قرار حمله به خانه ما و تجاوز به صورت دسته جمعی به من و مادرم را طراحی کرده بودند.

وی با چشمانی گریان ادامه داد: آن ها آنقدر به این حرکت شیطانی خود ادامه دادند که مادرم از هوش رفت. پس از ساعتی در حالی که هیچ لباسی بر تن نداشتیم از خانه گریختند و رفتند.

شیما گفت: پس از تجاوز به من و مادرم تصمیم گرفتیم که توبه کنیم و اکنون برای تنظیم شکایت علیه آن ۱۷ مرد شیطان صفت به اینجا آمده ایم.

بازپرس در ادامه دستور شناسایی عاملان این پرونده سیاه را صادر کرد.

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید