حقیقت تاریخ فیلمنامه جومونگ را باید در ایران دید

افسانه جومونگ

فیلم افسانه جومونگ که توسط کشور کره جنوبی ساخته شده است، در حقیقت بخش اعظمی از تاریخ ایران را دستکاری کرده است به طوری که بجای اسم ارمنستان از نام بویو استفاده کرده اند و همچنین فرمانروایی ایرانرا هان نامیده اند.

با جستجو در تاریخ سلسله هان هیچ اثری از سواره نظام آهنین دیده نمی شود، در حقیقت این سواره نظام مربوط به ارتش پارت ایران بوده است.

همچنین وقتی که بویو با شورشگران اطراف خود وارد جنگ می شود درواقع این ایران بوده است که با شورشگرانی همچون سکاییان، اسرائن در باختر، آدیابن وارد جنگ شده است و گروگان گیری از خاندان نافرمان نسبت به فرمانروایی تنها در ایران وجود داشته است.

یانگوم

متاسفانه در سریال کره ای یانگوم نیز نخستین رستم زاد ( سزارین ) را نیز به یانگوم نسبت داده اند و با این قبیل کارها برای خود تاریخ سازی می کنند و میپردازند به تحریف تاریخ ایران .

همچنین اشکانیان کماندارانی را در دل سپاه خود داشت که بسیار ورزیده بودند. گروه های سوارکاری که در عین سوارکاری می توانستند با مهارت بالا به هر سمت و سویی تیر اندازی کنند.

یک بخش دیگر از نیروهای نظامی مهراد اشکانی مربوط به سوار نظام آهنین بوده است که حتی اسب های آنان نیز پوشیده از آهن بوده است و دل هر سپاهی را می شکافتند. پس لازم است که با توجه به تاریخ باستانی کشورمان از به یغما رفتن هویت تاریخی خویش جلوگیری کنیم تا سایر کشورها این هویتهای تاریخی گرانبها را برای خود ثبت نکنند.

این هم قسمتی از تحریف تاریخ ایران در سریال های روز.

آیا این مطلب مفید بود؟ 218
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید