تصاویر شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی با انتشار تصاویری در خارج از کشور صفحه ی اینستاگرامش را به روز کرد.او درباره ی این تصاویر نوشت:

« اجازه ندهید کلمات دیگران باعث دردتان شوند.
سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.
اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.
نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.
ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.
اجازه دهید
کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود
الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.
اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.
دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.
عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.
و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد...»

شبنم قلی خانی

تصاویر شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی

پست اینستاگرام شبنم قلی خانی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید