حضور دختر ترامپ در پایگاه نظامی

دختر ترامپ با حضور در پایگاه نظامی آمریکا در قطر {العدید} با سربازان{زن و مرد} دیدار کرد.

ایوانکا ترامپ

ایوانکا ترامپ

ایوانکا ترامپ

دختر ترامپ در پایگاه قطر

ایوانکا ترامپ

دختر ترامپ در پایگاه نظامی

ایوانکا ترامپ

دختر ترامپ، ایوانکا ترامپ

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید