ناصرالدین شاه قاجار چهارمین شاه دوران قاجار بود که طولانی ترین دوره پادشاهی را در بین دیگر پادشاهان داشت. او در ایران کارهای بسیار زیادی انجام داد و سرانجام توسط میرزا رضای کرمانی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری ترور شد. او درحالی ترور شد که پنجاهمین سال سلطنت خود را جشن می گرفت. او در زیارتگاه شاه عبدالعظیم شهر ری دفن شده است. دارالفنون نیز توسط امیر کبیر در زمان سلطنت او ساخته شد.

تلفن همراه ناصرالدین شاه قاجار

اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بوده است. شکل و شمایل این تلفن همراه که در سال ۱۲۳۰ تولید شده است، به تلفن‌های همراه امروزی شباهتی ندارد. این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به کابل‌های کشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است. این تلفن دارای راهنمای فارسی بوده و ساخت کارخانه البیس شهر زوریخ بوده است.

تصاویری از زوایای مختلف تلفن همراه ناصرالدین شاه

تلفن همراه ناصر الدین شاه ساخته زوریخ

تلفن همراه ناصر الدین شاه درموزه

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید