در اوایل دوران سلسله جنگجویان تمدن چین کشورهای زیادی وجود داشتند که مدام در حال جنگ بودند که کشور چین یک کشور قدرتمند در منطقه ی شیان یان بود.

این جن پس از آن که نام چین شی هوان را برای خود برگزید با استفاده از افراد با درایت توانست قدرت نظامی خود را گسترش دهد و تمدن چین را به کشوری قدرتمند در آن منطقه تبدیل کند.

در واقع سیستم بنا نهاده شده چین شی هوان بر اساس تقسیمات کشور به چند کشور کوچکتر زیر نظر یک امپراطوری قدرتمند بوده است،  و سیستم شهرداری و شهر را بنا نهادند.

پس از آن که کشور چین به یک وحدت و یکپارچگی رسید شیائو جوان خط عمومی و رسمی کشور را ارائه کرد و پس از آن هیروگلیف چینی گسترش یافت و این برای نشر فرهنگ این کشور بسیار مفید بود.

چین شی هوان برای توسعه وضعیت اقتصادی کشور قدیمی چه کرد؟

مقادیر اوزان، پول و قانون سراسر کشور قدیمی را تعیین کرد.

چین شی هوان اگرچه یک مرد بزرگ در تاریخ باستان چین بوده است اما ظلم و ستم او نیز در تاریخ به یادگار مانده است.

پس از آن که او کشور چین را یکپارچه کرد برای جلوگیری از تجاوز سایر کشورها دیوار چین را با استفاده از زور بر روی هزاران کارگر ساخت، این دیوار که از ناحیه ی بیابانی شروع می شده است و به دریا میرسد جان تعداد زیادی از کارگران را برای بنا نهادن آن گرفته است، او همچنین دستور داد تا کاخ زیبا و مجلل ای فان و آرامگاه او در منطقه ای به نام لی سان ساخته شود که امروزه این دیوار یکی از معروفترین میراث فرهنگی جهان است. برای بنای میراث های چین باستان از جمله دیوار چین، اسب ها و سربازان سفالی رنج زیادی به مردم روا شد و مردم از این امپراطوری انزجار زیادی کشیدند که بعد از ۱۵ سال این امپراطوری در تمدن آسیا سرنگون شد.

چین شی هوان برای کنترل اندیشه چه کرد؟

همچنین دستور داد تا کتابهای گرد آمده سایر کشورهای جهان سوزانده شوند و گردآورندگان آنها کشته شوند،  که این امر موجب بدنامی این امپراطور شد.

چین شی هوان سیستم حکومتی فئودالی را برقرار کرد و کشور چین را وحدت داد و به دوران تجزیه کشور پایان داد و از آن پس صفحه نوینی در آینده این کشور به وجود آمد.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید