به گزارش ایرنا از دانشگاه جامع علمی کاربردی، جواد حاتمی درباره نحوه پذیرش و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی این داوطلبان ادامه داد:

دانشگاه

ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی فقط از طریق مراکز آموزشی تابعه این دانشگاه انجام خواهد شد و بر اساس هماهنگی و توافق با سازمان سنجش آموزش کشور، لینکی در اختیار مراکز آموزشی تابعه و بر اساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی این معاونت انجام می شود.

پذیرش و تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

گفتنی است که این مراکز دانشگاه جامع علمی و کاربردی فقط می توانند بر اساس دفترچه پذیرش مهرماه ۹۷ در این مرحله فقط در یک کدرشته محل برای هر داوطلب نسبت به تکمیل ظرفیت و پذیرش جدید اقدام کنند.

دانشگاه

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید