دیشب بعد از برد ایران مقابل تیم مراکش شادی خاصی در بین مردم حاکم بود و بزرگ و کوچک و پیر و جوان نداشت و همه خوشحال بودند. بعد از این برد مردم در سراسر کشورمان به خیابان ها آمدند و به شادی پرداختند و این برد را در کنار همدیگر جشن گرفتند. ندای ایران ایران از همه جا شنیده می شد و ترافیک شدیدی در بعضی از شهر ه از جمله پایتخت حاکم بود . این اولین برد ایران در جام جهانی بود و برای بازیکنان تیم ملی کشورمان آرزوی موفقیت می کنیم.

شادی مردم بعد از برد ایران مقابل تیم مراکش

تعداد زیادی از شهروندان تهرانی پس از برد تیم ملی مقابل مراکش به خیابان ها آمده و جشن گرفته و به شادی پرداختند.

پس از پیروزی شیرین تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، jعداد زیادی از شهروندان تهرانی به خیابان ها آمدند و با در دست داشتن پرچم ایران به جشن و پایکوبی مشغولند.

جشن و پایکوبی مردم در شهر های مختلف کشور پس از برد ایران

خوشحالی مردم بعد از برد ایران در خیابان ها

برد ایران مقابل تیم مراکش و شادی مردم در ایران

حال و هوای ایران بعد از برد مقابل تیم مراکش

برد ایران مقابل تیم مراکش و شادی مردم در خیابان ها

جشن و پایکوبی مردم در خیابان های ایران

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید