تصاویر اکران مردمی سینمایی نظر

رضا عطاران و سروش جمشیدی در اکران مردمی سینمائی زیر نظر حاضر شدند.

رضا عطاران و سروش جمشیدی

رضا عطاران و سروش جمشیدی در اکران مردمی زیر نظر

رضا عطاران

تصاویر اکران مردمی زیر نظر

رضا عطاران و سروش جمشیدی

رضا عطاران و سروش جمشیدی در حاشیه اکران مردمی زیر نظر

رضا عطاران در اکران مردمی زیر نظر

رضا عطاران در اکران مردمی زیر نظر

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید