حکم عجیب قاضی در دادگاه رشت چه بود  

حکم عجیب دادگاه رشت استثنایی در احکام صادره  در دادگاههای کشور بود. به موجب این حکم مردی که همسر و خانواده خود را رها کرده بود ملزم به تیمار  بیماران در یک مرکز نگهداری معلولین در رشت شد .

با شکایت زوجه علیه شوهرش مبنی بر ترک منزل، ترک نفقه، مشارالیه به هفته‌ای دو روز در مرکز نگهداری معلولین و سالمندان رشت در تیمار و آموزش و نگهداری بیماران زیر نظر مسئولین مرکز به مدت سه ماه مکلف شد.

حکم عجیب دادگاه رشت

 حکم تیمار بیماران در مرکز معلولین وسالمندان به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی  مهرانی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت صادر شد.

مهرانی در تبیین جزئیات پرونده گفت: پس از سه سال زندگی مشترک با شکایت زوجه علیه شوهرش مبنی بر ترک نفقه، پرونده قضایی تشکیل شد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت اعمال مجازات جایگزین حبس برای محکوم این پرونده را به شرح ذیل اعلام نمود: مشارالیه موظف است هفته‌ای دو روز در مرکز نگهداری معلولین و سالمندان رشت در تیمار و آموزش و نگهداری بیماران زیر نظر مسئولین مرکز به مدت سه ماه فعالیت نماید.

 
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید