تصاویر خاطره حاتمی در نمایشگاه مهدی پاکدل

خاطره حاتمی

خاطره حاتمی

خاطره حاتمی

خاطره حاتمی و مهدی پاکدل

خاطره حاتمی

خاطره حاتمی و رضا یزدانی

خاطره حاتمی

تصاویر خاطره حاتمی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید