درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید .

یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد .

وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید .

دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید