لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب دیدید که یک آقای متعهد هستید ، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید . اگر ببینید که کارفرما هستید ، بیانگر آن است که درآمد کاری شما در سطح بسیار بالا و خوبی قرار خواهد گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید