آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آلاچیق در خواب ، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آلاچیق : شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد .

شما تنها زیر یک آلاچیق هستید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

شما با دیگران زیر آلاچیق هستید : معشوقتان به ملاقات شما می آید .

شما زیر یک آلاچیق خوشه های انگور را می چینید : زندگی زناشوئی شما خوشبخت و موفق خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید