درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد .

شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها

امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد .

شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید