درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب سرزمین امریکا : افراد بسیاری بدخواه شما هستند .

شما امریکایی هستید : در دوران پیری خوشبخت خواهید بود .

امریکا را روی نقشه می بینید : شادی بزرگ

شما در امریکا هستید : بواسطه سعی و کوشش بسیار خوشبخت خواهید بود .

به تنهایی سفری به امریکا می کنید : بزودی ازدواج خواهید کرد .

با دیگران به امریکا سفر می کنید : ثروت و خوشبختی

از امریکا به خارج سفر می کنید : ماجراها از شما دور میشود .

شما را از امریکا بیرون می کنند : کارهایتان را از روی بی فکری انجام می دهید .

شما را به امریکا تبعید می کنند : شما را به ناحق متهم می کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید