درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است .

شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند .

آمونیاک می خرید : تحقیر و شرمساری

از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید