درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

چیزی را آویزان می کنید : بیماری

لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید .

لباسهای بچه ها را آویزان می کنید : مراقب رقیب باشید .

لباسهای میهمانها را آویزان می کنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید