درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت

به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد .

ابزار کار میخرید : تغییرات مهم

ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد

ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید

ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند

ابزار ماهیگیری : شکست در کار

ابزارجراحی : رنج

ابزار موسیقی : خوشبختی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید