آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب ، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد . اگر در خواب فرد بی‌ادب و بداخلاقی را دیدید ، نشانه‌ی آن است که با موانع دشواری روبه‌رو می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بد اخلاق هستید : گرفتاری وناکامی

شما خوش اخلاق هستید : دوستان نادرست اطراف شما هستند .

زن و شوهرها بد اخلاق هستند : صحبتهای احمقانه بیداد میکنند .

دیگران بد اخلاق هستند : شانس در کار

دوست مورد علاقه شما بد اخلاق است : با یکنفر آشنا میشوید و عاشق او میشوید .

دوست مورد علاقه شما خوش اخلاق است : سفری طولانی در پیش دارید .

رئیس شما بد اخلاق است : شما را به محلی دعوت خواهند کرد .

نزدیکان شما بداخلاق هستند : گرفتاریهای خانوادگی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید