درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اردوگاه : یک زندگی سالم و طولانی

شما در یک اردوگاه هستید : دردسرهای بزرگ در آینده

مانع آن میشوید که شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتی خود باشید .

یک دختر جوان خواب ببیند که او را به اردوگاه برده اند : ازدواج

اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزدیکی شماست

شما در اردوگاه فقرا هستید : شانس و شادی

اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشکل میرسد .

دیگران در اردوگاه هستند : اشیاءقیمتی را که فکر میکردید گم شده پیدا می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید