درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب گل ارکیده : خوشبختی

شما گل ارکیده دارید : شانس و شادی

ارکیده میخرید : یک زندگی آسوده

به یک زن شوهردار ارکیده هدیه میدهید : مراقب دوستان حسود باشید .

به یک زن مجرد ارکیده هدیه می دهید : نامزدی

یک زن جوان خواب ببیند که ارکیده دریافت میکند : نامزدی در پیش است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید