درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

1اسباب آشپز خانه : فقر

2لوازم التحریر : خطر خیانت

3اسباب فلزی : مرگ

4اسباب چوبی : از ولخرجیهای بیهوده بپرهیزید

5اسباب سربی : ثروت

6اسباب و آلات می سازید : رنج و ناکامی

7اسباب چینی : بیماری

شما فروشنده اسباب هستید : باید رنجهای بسیاری را تحمل کنید .

خواب اسباب بازی : خانواده شما خوشبخت خواهند شد .

به بچه ها اسباب بازی می دهید : یک دوره خوشی شروع میشود .

اسباب بازی میخرید : فرزندان شما باهوش و برجسته خواهندشد .

به بچه ها اسباب بازی هدیه میدهید : دوستان شما وفادارند .

اسباب بازی شکسته : بیماری .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید