لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب احساس کنید که نسبت به موضوعی امیدوار هستید ، نشانه‌ی از دست دادن یک چیز مهم است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب امید و آرزو : دوستان خوبتان را از دست می دهید .

امیدتان را از دست می دهید : یک دوره خوشی در پیش است .

امیدهای خوشایندی برای افراد خانواده : خطر شما را تهدید میکند .

امید موفقیت برای فرزندانتان : منتظرجر و بحثهای بسیار طولانی با افراد فامیلتان با شید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید