لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب صدای خود را از یک اکو شنیدید ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش می‌شود ، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید