درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد .

اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی

بچه ها بار سنگین حمل می کنند : پیشرفت و امتیاز

دوستان بار سنگین حمل می کنند : پول شما بیشتر خواهد شد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید